Odvolání, Odvolací orgán

Ze své činnosti je odbor územního rozvoje a investic odpovědný starostovi a Radě Městské části Praha 17.

Odvolací orgán v případě zveřejňovaných úředních listin je stanoven v poučení rozhodnutí.

V případech veřejné zakázky se podávání námitek a přezkoumání úkonů zadavatele řídí zákonem. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.