Správní poplatky

Správní poplatky

Odbor územního rozvoje a investic nevybírá žádné správní poplatky.