Kontakty odboru hospodářské správy

Odbor hospodářské správy

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ivana Havlíčková Odbor Odbor hospodářské správy Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost správce nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17; provádění vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržba a oprava Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 506
ivana.havlickova@praha17.cz
Jméno Jaroslava Březinová Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 577
jaroslava.brezinova@praha17.cz
Jméno Zuzana Chvojková Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 507
zuzana.chvojkova@praha17.cz
Jméno Bc. Jana Luksová Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce referentka Pracovní činnost kontrola a metodická podpora zákona o archivnictví a spisové službě; spisová služba a předarchivní péče o písemnosti; správa centrální spisovna úřadu; skartační řízení Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 509
jana.luksova@praha17.cz
Jméno Kateřina Pichlíková Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 508
katerina.pichlikova@praha17.cz
Jméno Martin Děd Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast údržby Funkce údržbář Pracovní činnost vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17 Kontakty Žalanského 291/12b, dílna, -1. patro
234 683 548
martin.ded@praha17.cz

(l) Odbor hospodářské správy je zřízen RMČ pro plnění úkolů operativního správce nemovitého a movitého majetku užívaného orgány MČ Praha 17 a zaměstnanci MČ Praha 17 se zařazením do ÚMČ a zajištění jejich činnosti po technické a materiální stránce, provádění vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy, vyjma majetku ve správě školských zařízení, civilní ochrany a požární ochrany.

(2) Ve věcech přenesené působnosti odbor hospodářské správy zřízený RMČ nevykonává žádnou agendu.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor hospodářské správy zřízen RMČ pro správu movitého a nemovitého majetku v rozsahu bodu 1 ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.