Vyhodnocení připomínek a podnětů k územní studii Řepy

Vyhodnocení připomínek a podnětů k územní studii Řepy

Rozpracovaná územní studie Řepy byla představena zpracovatelem KMS architects na veřejném projednání 26.11.2008.
Obyvatelé Řep a organizace mohli do konce roku 2008 zasílat e-mailem nebo poštou na odbor územního rozvoje a investic své připomínky a podněty.

Územní studie není právně závazná jako např. územní plán. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů např. urbanistické a architektonické koncepce, veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability.

vyhodnoceni_prip_a_podnetu.pdf

Přílohy:
repsky_okruh_komentar.pdf
vizualizace_parkovaci_domy.pdf
pricny_rez_parkovacich_domu.pdf