Pravidla elektronického podání

Elektronické podání může být doručeno do datové schránky úřadu (ID: 4mnbvza) nebo emailem na adresu elektronické podatelny podatelna@praha17.cz.

Maximální velikost podání, včetně součtu velikostí všech příloh, je v případě podání prostřednictvím systému datových schránek stanovena vyhláškou 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek na 20 MB. Podání zaslaná na adresu elektronické podatelny podatelna@praha17.cz nesmí přesáhnout velikost 10 MB.

Podání učiněné prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@praha17.cz lze akceptovat pouze, pokud je opatřeno tzv. uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání je považováno za podepsané, je-li uznávaným elektronickým podpisem podepsáno celé e-mailové podání nebo alespoň jedna z jeho příloh.

Elektronické podání může být učiněno pouze ve formátech stanovených v příloze č. 3, vyhlášky 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS ve znění pozdějších předpisů:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Příjem elektronického podání na technickém nosiči dat

Elektronické podání na technickém nosiči (CD, DVD, USB-flashdisk) je možné v učinit v podatelně ÚMČ – Žalanského 291/12b v úředních hodinách.

Akceptované formáty dat jsou totožné s akceptovanými formáty datových zpráv. Přílohy s jinými příponami než je uvedeno budou bez otevření smazány, stejně jako připojené samospustitelné soubory.