Poutní slavnosti na Bílé Hoře 15. - 16. 8.

1617-poutni-slavnosti-15-8-20-mail.jpg
Popis

poutní slavnosti na Bílé Hoře

ČASOVÝ HRAMONOGRAM:

 

Sobota 15. 8. 2020 - Den s Janem Blažejem Santinim
10:00 Otevření poutního areálu pro poutníky
11:00 Mše svatá v poutním areálu Panny Marie Vítězné
12:00 Občerstvení/Kavárna (dále po celý den)
13:30 Přednáška "Bílá hora v českých dějinách" - v dialogu Jiří Kotalík a Vít Vlnas
15:00 Koncert barokní komorní hudby v kostele - housle a cemballo
16:30 Přednáška "Život a dílo J. B. Santiniho - Stanislav Růžička
18:00 Nešpory - večerní modlitba v kostele se sestrami benediktinkami
19:00 - 21:00  Závěr poutního dne, možnost individuální prohlídky osvětleného nádvoří

                    

V průběhu celého dne 15. 8.:
- možnost prohlídky poutního areálu s průvodcem
- Den otevřených dveří v klášteře - provází sestry benediktinky
- výstava fotografií zachycující postupnou obnovu poutního areálu od roku 2007

- nabídka brožury o poutním místě Panny Marie Vítězné, pohlednic a dalších materiálů
- dětský program v klášterní zahradě - zajišťuje umělecký spolek Art Attack

 

Neděle 16. 8. 2020 - Svátek patrocinia kostela
10:00 Otevření poutního areálu pro návštěvníky
11:00 Mše svatá v kostele - celebruje Zdeněk Wasserbauer, světící biskup pražský
14:00 Koncert barokní folklorní hudby věnovaný sv. Janu Nepomuckému
15:00 Prohlídka poutního místa s průvodcem
17:15 Varhanní improvizace a prohlídka bělohorských varhan - organolog Marek Čihař
18:00 Nešpory v kostele - večerní modlitba se sestrami benediktinkami

 

V průběhu celého dne 16. 8.:
- výstava retrospektivních fotografií, prohlídka poutního místa individuálně i s průvodcem, prohlídka klášterní bylinkové zahrady, rozhovor se sestrami benediktinkami
- nabídka brožury, tištěného průvodce atd.

Kultura
-
Poutní areál na Bílé Hoře