Jarní koncert Dua Dacapo

Popis

(Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír), na programu skladby B. Marcella, G. F. Händela a L. van Beethovena.

Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

Koncert
-
Refektář
Pořadatel
Domov sv. Karla Boromejského