Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, září 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
8
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Michal Mrskoč, Mgr. Petr Gruber, Jiří Holub
HOSTÉ:
OMLUVENI: Ing. Ivana Štětinová, Martin Haushalter
NEOMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro říjnové vydání zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo ve čtvrtek 21. 9. 2023 v kanceláři redakce.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Návrhy fotografií na titulní stranu byly Redakční radě odeslány po Zasedání Redakční rady. Byla vybraná fotografie ze stavby DPS.

Ad 3. OBSAH: Příspěvky do letního vydání Řepské sedmnáctky byly postupně ukládány na uložiště, ke kterému mají přístup všichni členové Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

Z RADNICE: Úvodní slovo, Výluka vodovodního řadu, Postup podání žádosti do programu Aktivní město, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Pozvánka na 14. Drakiádu

ROZHOVOR: Jaroslav Hájek: Řepská historie je pro mě jakousi drogou

CO VÁS ZAJÍMÁ: Praha 17 zahájila stavbu očekávaného domu s pečovatelskou službou,
Magistrátní byty budou obsazovány podle nových pravidel, Dopravce linky 164 dostal pokutu, Sněm starostů řešil finance

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery, Kam s bioodpadem, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Změny v možnostech odkládání odpadů v Praze

BYLI JSEM PŘI TOM: Řepy šlo zažít jinak již po sedmé, X. ročník Mowe Week, aneb Řepy v pohybu; Šachový turnaj O pohár starostky zná vítěže

INFORMUJEME: Objížďku Karlovarské se změnit podařilo, Haně Veselkové byla udělena medaile MŠMT, Program Klubu 17 je plný zajímavých aktivit, jeho hlavní složkou je sociální práce, Novým velitelem dobrovolných hasičů byl jmenován Lukáš Svatoň, Termíny setkání klubů seniorů říjen 2023, Program skautských táborů je jedinečný svou pestrostí, Program vycházek Prahou pro seniory říjen 2023, Pozvánky Centra sociálně zdravotních služeb, Blahopřání k narozeninám Marii Maxové

ROZHOVOR: Petr Hamšík: Formoval mne Máchův kraj

BYLI JSME PŘI TOM: Tradiční Babí léto potěšilo návštěvníky každého věku

ANKETA: Školní rok 2023/24 v mateřských školách

ŠKOLY INFORMUJÍ: Děti z MŠ Laudova navštívily výcvikové středisko Helppes, Opět ve školce, Toulky Prahou, Delegace z Jižní Koreje v MŠ Laudova, Hudební program Filharmoniště v MŠ Bendova, Nové zážitky s trampolínou pro děti v MŠ Bendova, Kdo straší, nezlobí; Naše cesta na Feis Le Cheile, V MŠ Laudova je celý školní rok veselo

PRO RODIČE A DĚTI: Uvítali jsme nové prvňáčky v našich školách, Program DDM Bílá Hora, Plán Klubu 17

KULTURA: Dobroslav Halata: Výtvarné umění je pro mne nejenom povoláním

CELOSTRANA: KC Průhon – Divadla pro děti, Literárně hravé workshopy, Literární hysterie

SPORT: Fotbal TJ Sokol Řepy – Rozpis domácích zápasů, Workshop orientálního tance, Komedie Brejle

CELOSTRANA: Sportovní centrum Řepy

INZERCE: Plošná inzerce strany 29-32

Ad 4. DISKUSE:
a) Grafická podoba zpravodaje Řepská sedmnáctka
Redakční rada projednala podobu grafické úpravy titulní strany, kdy současný layout umožňuje pouze fotografii na celou stranu. Jiří Holub připomněl již dříve zmíněnou a diskutovanou změnu celého layoutu zpravodaje.
Nový layout a grafická úprava zpravodaje může vzejít z nového výběrového řízení. Michal Mrskoč doporučil, aby bylo rozdělené grafické zpracování layoutu a tisk. Do rozhodování o nové grafické podobě zpravodaje má být zapojena Redakce a Redakční rada – rozložení textů, grafický styl, barvy apod. Vše by mělo být v souladu s fungující prezentací radnice MČ Praha 17.

b) Jednání s ředitelkami mateřských škol
Jiří Holub informoval Redakční radu o jednání z 20. 9. 2023 s ředitelkami mateřských škol – MŠ Bendova, MŠ Laudova, MŠ Pastelka a MŠ Socháňova. Tématem byla říjnová anketa s ředitelkami zmíněných mateřských škol, velikost prostoru pro prezentaci řepských školských zařízení i nastavení spolupráce a komunikace mateřských škol s redakcí a naopak.
Na jednání ředitelky MŠ prohlásily, že velký prostor ve zpravodaji mají senioři.  

c) Obsah zpravodaje Řepská sedmnáctka
Michal Mrskoč sdělil, že názory na prostor věnovaný seniorům také zaznamenal.
K tomu Jiří Holub vyjmenoval osobnosti z kulturního i sportovního prostředí, se kterými byly připraveny rozhovory (Kamil Střihavka, Barbora Černošková, Lukáš Hejlík apod.)
Michal Mrskoč ocenil rozhovory a poznamenal, že tematická barevnost zpravodaje se rozšiřuje. Navíc vyjmenoval témata, která by mohla obsah zpravodaje Řepská sedmnáctka doplnit: informace o přírodě, z historie, tipy na výlety. Počet stran pro MŠ a ZŠ doporučil zachovat.

d) Nové rubriky
Jiří Holub sdělil, že redakce osloví případné autory příspěvků ze jmenovaných oblastí (příroda, historie nebo výlety). Zmínil také Uličník – rubriku, která čtenářům nabídne podrobnosti k názvům řepských ulic.

e) Inzerce
Jiří Holub informoval Redakční radu, že příjem z inzerce se v letošním roce zvýšil.

f) Losování výherce fotografické soutěže Život v Řepích
Fotografická soutěž Život v Řepích se skládala ze tří kategorií – hlasování na Facebooku, výběr Redakční radou a losování. Z losování na zářijové Redakční radě vzešlo jméno Kenza Arakis.

Dne: 3. října 2023
Zapsala: Radka Vaculíková