Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, září 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
148
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: P. Maxa, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Ing. arch. M. Štěpař, Mgr. P. Gruber, J. Holub

HOSTÉ: -----

OMLUVENI: Mgr. Miroslav Šoukal

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Předloženy byly čtyři různé návrhy titulní stránky říjnového čísla:

a) kostel sv. Martina v podzimních barvách
b) Triangl s barevnými stromy v popředí
c) zeď na Bílé Hoře v barvách podzimu
d) zátiší s podzimně zbarvenými stromy na sídlišti

Pro říjnové vydání byla na titulní stránku vybrána fotografie „zeď na Bílé Hoře v barvách podzimu“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se shodli, že úvodní slovo napíše šéfredaktorka časopisu Mgr. Radka Sálusová.

Ad3.) OBSAH: Členům RR byly postupně e-mailem předkládány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 9. 2021. Některé texty byly zaslány členům RR k nahlédnutí ještě v následujících dnech.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka na Drakiádu;

- BYLI JSME PŘI TOM: V Řepích jsme opět slavili vinobraní, Yellow Ribbon Run – Uteč předsudkům;

- BYLI JSME PŘI TOM: Babí léto 2021, Zažít Řepy Jinak;

- ROZHOVOR: Centrum sociálně zdravotních služeb má novou ředitelku, Kurz práce na počítači pro seniory, Klub 17 program na měsíc říjen;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v říjnu, Nebezpečný odpad v říjnu, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Připravujeme anketu k modrým zónám, Česká pošta je zpět v OC Řepy

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost se představuje, Rekonstrukce Karlovarské ulice proběhne v říjnu;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Varna a jídelna v ZŠ Jana Wericha prošla kompletní rekonstrukcí;

- INFORMUJEME: Sportovní centrum Řepy – Sauna je poklad pravý, sauna ta tělo spraví

- INFORMUJEME: Hasiči uctili památku svých zesnulých kolegů, Rozdělení dotací pro roky 2021 a 2022, Narkomani a bezdomovci trápí i sousední městské části;

- CELOSTRANY KC PRŮHON;

- INFORMUJEME: Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

- ŠKOLY INFORMUJÍ: ZŠ Jana Wericha – Sázení 1000 stromů, První třídy v ZŠ Jana Wericha, I my už čteme s celým Českem;

- PRO DĚTI A RODIČE: Přivítali jsme nové prvňáčky, Akce v MC Řepík v říjnu, MC Řepík informuje;

- PRO DĚTI A RODIČE: Přivítali jsme nové občánky, Klub 17 oslavil 14. narozeniny;

- ZE SPORTU: Pepa by měl radost z úspěchů řepských seniorských hráčů pétanque, Nabídka TJ Sokol Řepy pro rok 2021-2022;

- PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY: Restaurace U Čechů;

- INFORMUJEME: Program vycházek Prahou pro seniory, 6. přebor Prahy 6 v pétanque dvojic, Futsalová Sparta v SC Řepy;

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Nový druh netopýra pro Řepy, Výuka v terénu;

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Rada v diskuzi projednala zařazení jednotlivých článků. Bylo domluveno, že do budoucna budou Radě postupně předkládány a e-mailem zasílány příspěvky a také fotografie.

Rada v debatě zhodnotila nově zařazený seriál o činnosti jednotlivých komisí a shodla se, že bude vhodné udržovat jednotný formát článků, a to formou volného rozhovoru, který by měl být zaměřen na práci komise s důrazem na výstupy její činnosti.

Rada se na návrh Mgr. Petra Grubera shodla na možnosti do lednového vydání časopisu zařadit informaci na téma „Přeplavme svůj La Manche“. Cílem tohoto příspěvku bude motivovat všechny řepské občany starší 60 let, aby se do projektu, chystaného na únor 2022, sami aktivně zapojili.

21. 9. 2021
Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková