Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, únor 2022

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
153
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Zasedání Rady proběhlo korespondenční formou v souladu s platnými protiepidemickými a hygienickými opatřeními

PŘÍTOMNI: P. Maxa, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. arch. M. Štěpař, J. Holub
HOSTÉ: -----
OMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Redakční radě byly zaslány návrhy titulní strany časopisu Řepská sedmnáctka na měsíc březen:
a) Brzké jaro v ulici Peřinova
b) Jarní den v ulici Socháňova
c) MŠ Bendova po dešti
d) Radnice na jaře
Pro březnové číslo vybrali členové Rady na titulní stranu fotografii „Mateřská škola Bendova“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se prostřednictvím elektronické komunikace shodli, že úvodní slovo pro březnové vydání napíše za Redakční radu Radka Sálusová.
 
Ad3.) OBSAH: Všem členům Redakční rady byly formou e-mailů postupně zasílány jednotlivé články, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 02. 2022. Příspěvky, které byly redakci doručeny po tomto datu, byly zaslány členům Rady k nahlédnutí a vyjádření ještě dodatečně společně s obrazovou a fotografickou přílohou.
 
Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
- Z RADNICE: Úvodní slovo, Zprávy z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Slam Poetry Show;
-  CO VÁS ZAJÍMÁ: Hospodaření městské části Praha 17 v roce 2022, Hlavní dráha bude tři měsíce mimo provoz, Nad Prahou se snažíme létat minimálně, Péče o zeleň je celoroční záležitost;
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v březnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem;
- INFORMUJEME: Ukliďme Řepsko popáté, Přednáška na téma: Řepská příroda a starost o ni;
- BYLI JSME PŘI TOM: V Řepích máme autikvariát, Malé hudební ohlédnutí za loňskými Vánocemi;
- INFORMUJEME: Komunitní zahrada v roce dva, Byl podán návrh na přezkoumání;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Majetková a bytová komise, Parkování?! Buďme k sobě ohleduplní!
- KALENDÁŘ AKCÍ: Program procházek Prahou pro seniory, DDM Praha 6, Klub 17 program na měsíc, Den sv. Patrika;
- CELOSTRANY KC PRŮHON
- CELOSTRANY SC ŘEPY
- ŠKOLY INFORMUJÍ: Zvládne to i prvňák, Pomáhat je krásné, Zápis do 1. tříd, Z pohádky do pohádky, Uteklo to jako voda;
- PRO DĚTI A RODIČE: Stonožka s dětmi na bruslích, MC Řepík informuje, Příklady táhnou aneb březen – měsíc knihy, Zápisy do 1. tříd základních škol, MŠ Laudova přijme kuchařku;
- ZE SPORTU: Sportovní centrum Řepy informuje, Olympiáda u nás ve třídě, Chceš si zatrénovat s ligovým hráčem futsalu Sparty?
- TIP NA VÝLET: Výlet – Rokle Housle;
- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Ptačí hodinka v Řepích;
- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Redakční rada korespondenční cestou prodiskutovala koncepci březnového vydání časopisu.
Rada se shodla, že další komisí, která se představí v dubnovém čísle časopisu, bude Zdravotní komise.

25. 02. 2022
Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková