Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, srpen 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
7
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Jednání komise rady proběhlo korespondenčně.

Ke korespondenčnímu jednání Redakční rady bylo přistoupeno, protože v daný termín nakonec nemohla být Redakční rada v prezenční formě usnášení schopná.

KORESPONDEČNÍHO JEDNÁ SE ZÚČASTNILI: Michal Mrskoč, Mgr. Petr Gruber, Jiří Holub, Ing. Ivana Štětinová, Martin Haushalter
HOSTÉ:
OMLUVENI:
NEOMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro zářijové vydání zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo korespondenčně v průběhu 8/23.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Návrhy fotografií na titulní stranu byly Redakční radě odeslány prostřednictvím emailu. Byla vybraná fotografie z akce Babí léto

Ad 3. OBSAH: Příspěvky do letního vydání Řepské sedmnáctky byly postupně ukládány na uložiště, ke kterému mají přístup všichni členové Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

Z RADNICE: Úvodní slovo, Dopravní omezení – linka 180, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Pozvánka na Babí léto

ROZHOVOR: Alena Kopejtková: Začátek stavby DPS je jen jeden milník

INFORMUJEME: Další pokus o zahušťování stavby nevyšel, Vedení městské části jednalo s PVS a PVK, Neoprávněné pronájmy bytů městská část řeší, Prázdninové plavby po Vltavě byly vyprodané

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: VO kontejnery, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem

INFORMUJEME: Proč si Lucie „půjčuje“ Julinku, MŠ čekaly na rozhodnutí rodičů, KC Průhon - Dodatečný zápis do kurzů, Pozvánka na akce CSZS, Kinobus se po letech vrátil do Řep, Deváťáci se rozloučili se základkou, K výročí 1030 let Řep vznikl film, Úklidové schránky na hřbirově, Interaktivní vzdělávací obrazovka je nově v knihovně, Skauti v akci aneb Obnova přírody v řepské stepi, Pozvánka na Šachový turnaj O pohár starostky MČ Praha 17.  Hvězdné Supermelée, Program vycházek pro seniory září 2023, Termíny setkání klubů seniorů, Plán klubu 17, Pozvánka na 16. narozeniny Klubu 17, Pozvánka na výstavu v KC Průhon – HALATA 80JINAK

CELOSTRANA: KC PRŮHON

CELOSTRANA: Pozvánka na koncert Kamila Střihavky v rámci akce Babí léto 2023

ROZHOVORY: Jarmila Pavlišová: Řepy jsou moje druhá rodina, škola je moje citová záležitost; Zuzana Martinovská: Za přirozený proces výuky považuji zábavné a hravé učení; Doplněno o plakáty Zpátky do školy KD Bílá hora, Řepy v pohybu a DOD Brouček

KULTURA: Hlavní hvězda Babího léta Kamil Střihavka: Přijďte se s námi pobavit, Zažít Řepy Jinak – sedm let života

CELOSTRANA: KC Průhon, KD Bílá hora – divadelní představení Dovolená po česku

INFORMUJEME: HC Basket vstupuje do sezóny 2023/24, Taekwondo klub Hornet

CELOSTRANA: SC Řepy

INZERCE: Plošná inzerce strany 28-32

Dne: 6. října 2023
Zapsala: Radka Vaculíková