Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, říjen 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
149
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: P. Maxa, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal

HOSTÉ: -----

OMLUVENI: Ing. arch. M. Štěpař, J. Holub

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. ObsahDiskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Radě byly předloženy čtyři návrhy titulní stránky pro listopadové vydání:

a) pohled na sídliště skrz stromy ztrácející barevné listí
b) hrající si děti na zahradě MŠ
c) Drakiáda
d) zátiší v podzimních barvách na sídlišti

Pro listopadové číslo byla na titulní stránku vybrána fotografie „Drakiáda“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se shodli, že úvodní slovo do listopadového čísla napíše Jan Bösser.

Ad3.) OBSAH: Členům Redakční rady byly postupně e-mailem zasílány příspěvky včetně fotografií, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 10. 2021. Některé texty byly zaslány členům RR k nahlédnutí ještě v následujících dnech společně s obrázkovou přílohou.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Parkujeme s ohledem na ostatní, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, pozvánka na Průvod sv. Martina;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Anketa k parkování proběhne v listopadu, Podchod v ulici Makovského dostane nový design, Podpořte sbírku ke dni válečných veteránů;

- INFORMUJEME: Blahopřáli jsme našim jubilantům, Klub dobré nálady v nové sezóně, Pomáhejte s námi tam, kam oko nedohlédne;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Projekt les do kapsy, Jídelna a varna v ZŠ Jana Wericha v novém!;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v listopadu, Informace o mobilním sběru nebezpečného odpadu v zimních měsících, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem, Sběr jedlých olejů a tuků v městské části Praha 17, Při venčení psů buďte ohleduplní;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Komise pro kulturu a vzdělávání se představuje;

- CELOSTRANA KC PRŮHON;

- INFORMUJEME: Sportovní centrum Řepy informuje: Jaké typy saun najdete v našem Sportovním centru?

- INFORMUJEME: Program vycházek Prahou pro seniory, Koncert pro seniory, Programy pro řepské seniory, První sezóna je na námi: Co přinesla komunitní zahrada Řepům?, Re-sáčkujeme;

- CELOSTRANY KC PRŮHON;

- PRO DĚTI A RODIČE: Podzim u nás ve školce, Sportování s pastelkou, Setkání s autorkou dětských knížek Andreou Popprovou, Netradiční herní prvky v MŠ Bendova, Dýňování v MŠ Laudova se speciálními třídami;

- ŠKOLY INFORMUJÍ: Soutěž v plavání – skvělá premiéra, Úspěšný aerobik, ZŠ Jana Wericha přijme kuchařku, Návštěva vodního domu Hulice, Charitativní běh pro Afriku, Den válečných veteránů;

- PRO DĚTI A RODIČE: Přivítali jsme nové Řepánky, MC Řepík informuje;

- ZE SPORTU: Volejbalové zprávičky z Řep, 6. Přebor Prahy 6 v pétanque dvojic, 4. Přebor Prahy 17 v pétanque dvojic o poháry starostky, Drakiáda;

- TIP NA VÝLET: Výlet – Brána Čech;

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Co se děje s listím v listopadu;

- INFORMUJEME: Klub 17 program na měsíc listopad, Poděkování, Pohádkové víkendy, Chceš si zatrénovat s ligovým hráčem futsalu Sparty?

- CELOSTRANA KC PRŮHON

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 29–32.

Ad4.) DISKUSE: Rada v diskuzi projednala celkovou koncepci časopisu a zařazování jednotlivých témat do dalších čísel Řepské sedmnáctky.

Rada se shodla, že další komisí, kterou v prosincovém vydání časopisu představí, bude Komise pro strategické plánování a územní rozvoj.

26. 10. 2021 Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková