Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, prosinec 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
151
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Jednání proběhlo korespondenční formou v souladu s protiepidemickými opatřeními

PŘÍTOMNI: P. Maxa, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. arch. M. Štěpař, J. Holub
HOSTÉ: -----
OMLUVENI:

PROGRAM:

  • 1. Titul
  • 2. Úvodní slovo
  • 3. Obsah
  • 4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Redakční rada si titulní stránku do lednové Řepské sedmnáctky vybrala již minulý měsíc při projednávání prosincového vydání. Pro lednové číslo vybrali členové Rady na titulní stranu fotografii „Tři králové“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se e-mailovou cestou shodli, že úvodní slovo do lednového vydání napíše za Redakční radu Mgr. Miroslav Šoukal.

Ad3.) OBSAH: Členům Redakční rady byly korespondenční formou postupně zasílány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 12. 2021. Články, které redakce obdržela po tomto datu, byly zaslány členům Rady k nahlédnutí dodatečně společně s obrazovou přílohou.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
Z RADNICE: Úvodní slovo, Zprávy z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, lednové pranostiky, PF 2022;
BYLI JSME PŘI TOM: Mikulášské radovánky pro všechny Řepánky, Krabice od bot v Klubu 17, Otužování pro zdraví;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Komise pro sport a volný čas, SCŘ – Nábor do přípravky plaveckého oddílu;
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v lednu, Informace o sběru bioodpadu a nebezpečného odpadu v zimních měsících, Sběrné dvory, Vánoční stromky do popelnice nepatří, Sběrné dvory, Sběr jedlých olejů a tuků v MČ Praha 17;
CO VÁS ZAJÍMÁ: Rozšiřování motolské skládky se týká i Řep, Vážení spoluobčané, Každá kapka se počítá – pojďte třídit jedlé oleje s námi, Jak bude vypadat rozšíření řepského hřbitova;
- CELOSTRANY KC PRŮHON;
ŠKOLY INFORMUJÍ: Beseda s válečnými veterány, Jak jsme pekli vánoční perníčky, Vzpomínka na vánoční koncert, Vánoční strom netradičně, Kuchařská minishow, Advent ve 3. D, Úžlabinská informatika online, Přednáška na téma kyberšikana v naší škole;
- PRO DĚTI A RODIČE: MC Řepík informuje, Vánoční bazar v MŠ Laudova se speciálními třídami, Adventní radosti s andílky a čertíky v MŠ Bendova, Prosinec u nás ve školce;
ROZHOVOR: Skvělý úspěch Stanislava Tcaci na Mistrovství světa v brazilském Jiu Jitsu;
- INFORMUJEME: Gymnastky ze Sokola Řepy na Mistrovství Evropy v Teamgymu, Leden 2022 v DDM na Bílé Hoře, Klub 17 program na leden 2022;
Z NAŠÍ PŘÍRODY: Co to je Citizen Science? Zapojíte se také?
- TIP NA VÝLET: Výlet – Zimní výlet z Vráže do Berouna;
INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 29–32.

Ad4.) DISKUSE: Redakční rada korespondenční formou (přes e-maily) projednala koncepci lednového vydání.

Rada se shodla, že další komisí, která se představí již v únorovém vydání časopisu, bude Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb.

29. 12. 2021 Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková