Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, listopad 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
10
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Ing. Ivana Štětinová, Martin Haushalter, Mgr. Petr Gruber, Jiří Holub
HOSTÉ:
OMLUVENI: Michal Mrskoč
NEOMLUVENI:
TAJEMNÍK:
Radka Vaculíková

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro prosincové vydání zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo ve středu 22. 11. 2023 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Návrhy fotografií na titulní stranu byly Redakční radě předloženy na zasedání Redakční rady. Byla vybrána fotografie č. 1 Svatomartinský průvod.

Ad 3. OBSAH: Příspěvky do prosincového vydání Řepské sedmnáctky byly postupně ukládány na uložiště, ke kterému mají přístup všichni členové Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

Z RADNICE: Otevírací doba Úřadu MČ Praha 17, Nekrolog – Emil Cimbura, Úřední hodiny, Tiráž, Vánoční a novoroční přání, Pozvánka Silvestr KD Bílá Hora

INFORMUJEME: Městská část nadále nesouhlasí s přestavbou hotelu Fortuna, proti magistrátnímu rozhodnutí podala žalobu; Řepskou step čeká prosvětlení

CO VÁS ZAJÍMÁ: Výstavba DPS: Probíhá betonování základů, Den Válečných veteránů jsme si připomněli založením nové tradice

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery, Nebezpečný odpad v zimních měsících, Vánoční stromky do popelnice nepatří, Sběrné dvory

CO VÁS ZAJÍMÁ: Teplota vody v plaveckém bazénu. Mýty a fakta; Volný pohyb psů má svá pravidla. Incidenty je potřeba oznámit; Nové termíny promítání filmu 1030 Řep

BYLI JSEM PŘI TOM: Řepy prošel Svatomartinský průvod

INFORMUJEME: Vítání nových občánků, Knižní amnestie vrátila zpět ztracené knihy, Domov sv. Karla Boromejského – kulturní program zima 2023, Vánoce: čas zastavit se a najít radost v malých věcech, Koncert připomene architekta Santiniho-Aichela, Program vánočních bohoslužeb, Betlémy v kostele sv. Martina, Jitka Smékalová: I ve vyšším věku se dá kvalitně žít a život si užívat, Program DDM Bílá Hora, Termíny setkání klubů seniorů, Programy vycházek Prahou pro seniory

DVOUSTRANA: Fotosoutěž: Vánoční tramvaj v Řepích

INFORMUJEME: Plán klubu 17, Výroční řepský bál, KD Bílá Hora – akce pro děti

ŠKOLY INFORMUJÍ: Podzimníčkování v MŠ Bendova, Výlet na Hradčany s dětmi MŠ Bendova, Podzimní brigáda, Podzimní akce v MŠ Laudova, Hubertská taneční zábava v MŠ Socháňova, Bramboriáda v MŠ Laudova, Po stopách Václava Babinského, Pestrý život ve škole, Workshop – základy programování, Návštěva poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Podzimní hra v MŠ Pastelka pro děti a rodiče

CELOSTRANA: KC Průhon / KD Bílá Hora – program prosinec 2023

KULTURA: Krajinou Krále Ivana

ŘEPSKÁ VAŘEČKA: Soutěž Řepská vařečka

CELOSTRANA: Sortovní centrum Řepy

SPORT / POZVÁNKA: Pohyb prospívá rozvoji těla, Pozvánka na Taneční workshop salsy, Přednáška Mapuche – Chile

INZERCE: Plošná inzerce strany 28-32

Ad 4. DISKUSE:
a) Aktuální obsah

Jiří Holub představil členům Redakční rady obsah prosincového vydání zpravodaje Řepská sedmnáctka. Zmínil podrobnosti k nové soutěží Řepská vařečka, jejíž pravidla si čtenáři přečtou v prosincovém vydání zpravodaje. Členové redakční rady projednali způsoby oceňování výherců.

b) Témata pro rok 2024
Jiří Holub informoval členy Redakční rady o tématech dalšího ročníku zpravodaje Řepská sedmnáctka. Zmínil téma historie nebo rubriku Uličník, ve které budou představeny osobnosti, dle kterých jsou řepské ulice pojmenované.
Ing. Ivana Štětinová navrhla rozhovory se současnými umělci z Řep.

c) Fotosoutěž Vyfoť vánoční tramvaj v Řepích
Uvnitř prosincového vydání zpravodaje bude na dvoustraně umístěna fotosoutěž s názvem Vyfoť vánoční tramvaj. Soutěž bude trvat od začátku prosince do 3. ledna, následně budou vyhlášeni výherci. Předávání cen je naplánováno na únor.

d) Reklamace doručování
Roznos měsíčníku Řepská sedmnáctka zajišťuje od 16. ledna 2023 Michal Schwarz. Radka Vaculíková informovala o jednání s panem Schwarzem ohledně reklamací doručování. Lidé si stěžují na to, že zpravodaj dostávají pozdě, nebo vůbec. Z jednání s panem Schwarzem vyplynulo, že doručování do řady domů je způsobeno jejich nepřístupností. Redakce s panem Schwarzem na odstranění nedostatků v doručování spolupracuje.

e) Okolní zpravodaje
Ing. Ivana Štětinová navrhla rešerši zpravodajů dalších pražských městských částí, Tyto zpravodaje by mohly být inspirací pro zpestření obsahu. Martin Haushalter se domnívá, že inspirací by se mohly stát i zpravodaje měst Středočeského kraje.

Dne: 1.12.2023
Zapsala: Radka Vaculíková