Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, listopad 2022

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
161
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Zápis z jednání Redakční rady nebyl pořizován, protože Redakční rada nebyla ustanovena.