Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, listopad 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
150
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: P. Maxa, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. arch. M. Štěpař, J. Holub
HOSTÉ: -----
OMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Radě bylo předloženo pět návrhů fotografií na prosincovou titulní stránku:

a) adventní věnec v kostele sv. Rodiny
b) andělé
c) zasněžený vánoční stromeček
d) Tři králové
e) zasněžený strom před klášterem benediktinek Venio

Pro prosincové vydání byla na titulní stránku vybrána fotografie „Adventní věnec v kostele sv. Rodiny“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se korespondenční formou shodli, že úvodní slovo do prosincového čísla napíše za Redakční radu Jan Bösser.

Ad3.) OBSAH: Členům Redakční rady byly e-mailem zaslány příspěvky a to včetně fotografií, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 11. 2021. Některé texty, které redakce obdržela později, byly zaslány členům RR k nahlédnutí ještě v následujících dnech společně s fotografickou přílohou.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, pozvánka na Mikulášskou nadílku;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Anketa na téma parkování, Výsledky ankety;
- BYLI JSME PŘI TOM: Svatomartinský průvod potěšil malé i velké;
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v prosinci, Informace o sběru bioodpadu a nebezpečného odpadu v zimních měsících, Sběrné dvory, Vánoční stromky do popelnice nepatří, Pražské služby a Ave jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Jak funguje pošta po rekonstrukci?, Rada MČ odmítla návrh na zvýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu, Kotlíkové dotace na pořízení ekologického vytápění v domácnostech;
- INFORMUJEME: Zasadili jsme řepskou lípu;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Komise pro strategické plánování a územní rozvoj;
- INFORMUJEME: Sportovní centrum Řepy, Saunové ceremoniály, Vánoční zamyšlení, Vánoční bohoslužby, Domov sv. Karla Boromejského – program prosinec;
- CELOSTRANY KC PRŮHON;
- INFORMUJEME: Blahopřáli jsme našim jubilantům, Připomínka bitvy na Bílé hoře;
- ŠKOLY INFORMUJÍ: Úspěšně čteme dál, Trenéři ve škole; Krásné Vánoce přeje ZŠ Jana Wericha, Exkurze do Břevnovského kláštera, Výlet do Tábora;
- PRO DĚTI A RODIČE: Tenisová školička ve spolupráci s MŠ Bendova – Řepy, Drakiáda v MŠ Bendova se speciálními třídami, Užíváme si podzimu, Úspěchy našich žáků jsou pro nás největší odměnou, PF 2022, MC Řepík informuje;
- INFORMUJEME: Silvestr 2021, Program vycházek Prahou pro seniory, Zdravotně-kondiční cvičení pro seniory;
- ZE SPORTU: TJ Sokol Řepy – Fotbal informuje, Klub 17 program na prosinec, Chceš si zatrénovat s ligovým hráčem futsalu Sparty?
- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Čeští vánoční kapři. Víme jaké zvíře vlastně jíme?
- TIP NA VÝLET: Výlet – Lesem Hláskem;
- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 29–32.

Ad4.) DISKUSE: Redakční rada korespondenční formou (přes e-maily) projednala koncepci časopisu v prosinci a také výhled na přípravu dalších čísel v nadcházejícím roce.
Rada se shodla, že další komisí, kterou v lednovém vydání časopisu představí, bude Komise pro sport a volný čas.

30. 11. 2021 Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková