Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, leden 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Michal Mrskoč, Martin Haushalter, Jiří Holub, Ing. Ivana Štětinová, Mgr. Petr Gruber

HOSTÉ:

OMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Ve středu 18. 1. 2023 se uskutečnilo první jednání Redakční rady (RR) Řepské sedmnáctky v novém složení, členové se vzájemně představili.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Návrh titulní strany byl členům RR odeslán dodatečně po konání RR, a to z důvodu nepřítomnosti pracovníka grafického studia.

Ad 3. OBSAH: Všem členům Rady byly formou e-mailů zaslány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. l. 2023. Články, které byly redakci doručeny po tomto datu, byly zaslány členům Redakční rady k nahlédnutí dodatečně.
 
Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
Z RADNICE: Úvodní slovo, Z redakční rady, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, únorové akce pro děti
ROZHOVOR: Martin Marek: Životní prostředí je v městské části široký pojem
CO VÁZ ZAJÍMÁ: Revitalizace rybníku Prasečák pokračuje, Rizikové vrby u školy budou odstraněny, Zájemci o stavbu DPS podali nabídky, Parkoviště v Drahoňovského ulici slouží řidičům, Odstranili jsme další 2 billboardy, Vedení MČ požaduje plán oprav vodovodní sítě, Proč se svítí ve dne?
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: VO kontejnery v únoru, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad
ROZHOVOR: Monika Čermáková: Snažíme se, aby služby byly pro klienty dostupné
ROZHOVOR: Veronika Jánská: Hasiči jsou vnímáni jako hrdinové
BYLI JSME PPŘI TOM: Tři králové přišli k nám, foto volby, pozvánka Domácí štěstí
CELOSTRANA: SC Řepy
INFORMUJEME: Vánoční sraz pejskařů, Poděkování Domovu sv. Karla Boromejského, Vycházky Prahou pro seniory, Termíny setkání klubů seniorů
POZVÁNKY: Kulturní akce
DVOUSTRANA: KC Průhon – letní tábory
ŠKOLY INFORMUJÍ: Dřevěný betlém se proměnil v ledové království, Lyžování v Jáchymově, Canisterapie v MŠ Laudova, Knihovna je stále oblíbeným místem dětí, Výlet dětí za Ježíškem, Škola na okraji Řep, Mezinárodní přátelství
PRO RODIČE A DĚTI: Řepík zve na akce pro děti, DOD ZŠ Jana Wericha, KC Průhon – vernisáž výstavy Kláry Sedlo
ROZHOVOR: Přípravka Brouček pro předškolní děti
ROZHOVOR: Pavel Zbořil: Rád bych vybudoval úspěšný plavecký oddíl
SPORT: Florbal v Řepích nadále roste, pozvánky na akce
2x CELOSTRANA: SC Řepy
CELOSTRANA: KC Průhon, KD Bílá Hora
INZERCE: Plošná inzerce str. 29–32.

Ad 4. DISKUSE: Redakční rada prodiskutovala koncepci únorového vydání časopisu. Věnovala se těmto tématům:
a) Obsah – Redakce bude i nadále preferovat co nejvíce vlastního obsahu. Pokračovat bude ve spolupráci s místními základními i mateřskými školami. Nově se připravují rozhovory se zajímavými osobnostmi, oslovují se sportovní kluby, spolky.
Členové RR diskutovali o dalších možnostech oživení časopisu (např.: články o přírodě, tipy na výlety, křížovky, ankety). Dále zazněly návrhy na změnu layoutu nebo na vytvoření plánu redakce na určité období.
RR se zaměřila i na podobu kalendáře sportovních, kulturních a dalších akcí. Členové hovořili o možnosti separovaného kalendáře nebo spojeného do jednoho časového rámce.
b) Redakční rada diskutovala žádost politického hnutí Řepští sousedé o uveřejnění celostránkové pozvánky na Masopustní průvod, který organizuje. S odvoláním na první článek Kodexu redakční rady (citace: „Inzerce politických subjektů bude otiskována výhradně formou placeného inzerátu a může odkazovat pouze na připravované společenské, sportovní či kulturní akce pořádané pro občany MČ Praha 17.“) a dále z prostorových důvodů kapacity časopisu bylo radou doporučeno redakci uveřejnit informaci o akci v textové podobě v sekci Pozvánky na kulturní akce v Řepích, případně nabídnout prostor pro placenou reklamu, pokud je takový prostor k dispozici.
c) Odesílání článků členům RR – Členové RR požádali o změnu formy odesílání příspěvků. Zástupce redakce zjistí možnosti u IT pracovníků ÚMČ Praha 17.
d) Facebooková skupina – Členové RR diskutovali o možnosti založení FB skupiny pod MČ Praha 17. Hovořili i o možnosti vkládání příspěvků na web MČ Praha 17, a to především těch, které nemohou být z důvodu místa zveřejněny ve zpravodaji.

Zapsala: Radka Vaculíková