Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, leden 2022

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
152
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Zasedání Rady proběhlo korespondenční formou v souladu s platnými protiepidemickými a hygienickými opatřeními

PŘÍTOMNI: P. Maxa, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. arch. M. Štěpař, J. Holub
HOSTÉ: -----
OMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Redakční radě byly zaslány návrhy titulní strany na měsíc únor:

a) Radnice MČ v zimě
b) Kostel sv. Martina pod sněhem
c) Zasněžené stromy před kostelem sv. Martina
d) Lavička před hřbitovem sester boromejek
e) Zátiší s naučnou stezkou na louce před radnicí

Pro únorové vydání vybrali členové Rady na titulní stranu fotografii „Lavička před hřbitovem sester boromejek“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se formou e-mailové korespondence shodli, že úvodní slovo do únorového čísla napíše za Redakční radu Petr Gruber.

Ad3.) OBSAH: Všem členům Redakční rady byly formou e-mailů postupně zasílány texty a články, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 01. 2022. Příspěvky, které redakce dostala po tomto datu, byly zaslány členům Rady k nahlédnutí ještě dodatečně společně s fotografickou přílohou.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
- Z RADNICE: Úvodní slovo, Zprávy z radnice, Bezohledné parkování, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Workshop: Kůže;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Vítání občánků, Rada MČ vybrala lokality pro volný pohyb psů;
- INFORMUJEME: Přeplavme svůj La Manche;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb, Program pro řepské seniory, Adventní dění v klášteře;
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v únoru, Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2022, Sběrné dvory;
- INFORMUJEME: Přemnožené divočáky čeká intenzivní odlov, Jídelna v ZŠ Jana Wericha má víc míst k sezení, SC Řepy – Valentýnské plavání;
- CELOSTRANA KC PRŮHON, Futsal – Chceš si zatrénovat s ligovým hráčem Sparty?;
- ROZHOVOR: Krasobruslení je můj život;
- KALENDÁŘ AKCÍ: Program procházek Prahou pro seniory, Karneval optimistů, Maškarní ples, Klub 17 – program na únor;
- INFORMUJEME: První řepský masopust;
- CELOSTRANY KC PRŮHON A SC ŘEPY
- ŠKOLY INFORMUJÍ:
Závěrečná zpráva o školním lese, Opožděný vánoční dárek, Den otevřených dveří ZŠ Jana Wericha, Vánoce (nejsou) pro kočku, Labutí jezero ve Státní opeře, Zprávičky ze 4. A: Pomáháme ptáčkům;
- PRO DĚTI A RODIČE: MC Řepík informuje, Seminář pro rodiče – První pomoc, DDM Praha 6 – program na únor, Novoroční gratulace pro malé sportovce, Začátek roku v MŠ Socháňova, „Recyklohraní“ v MŠ Laudova se speciálními třídami;
- ZE SPORTU: Restart Florbalu v Řepích, SC Řepy – Baví vás plavání?
- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Pták roku 2022… Zvonek zelený… znáte ho?
- TIP NA VÝLET: Výlet – Stopou lánské koněspřežky;
- INFORMUJEME: Uličník – Jesenského, KC Průhon – Jak se dělá ZOO;
- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Redakční rada opět e-mailovou cestou prodiskutovala koncepci únorového vydání časopisu Řepská 17.

Rada se shodla, že další komisí, která se představí v březnovém čísle časopisu, bude Majetková a bytová komise.

28. 01. 2022
Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková