Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, květen 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: Mgr. Miroslav Šoukal, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Ing. arch. M. Štěpař, P. Maxa, Jiří Holub, Mgr. P. Gruber, Mgr. Lucie Kolomazníková

HOSTÉ: -----

OMLUVENI: ------

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Předloženy byly tři různé návrhy titulní stránky červnového vydání: a) řepské zátiší

b) řepská předzahrádka

c) Letní jarmark

Pro červnové číslo byla na titulní stránku vybrána fotografie Letní jarmark.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové se shodli, že úvodní slovo do červnového vydání napíše Mgr. P. Gruber.

Ad3.) OBSAH: Členům RR byly postupně e-mailem předkládány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 5. 2021. Některé texty byly zaslány členům RR v následujících dnech.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, akce KC Průhon;

- ROZHOVOR: Sportovní centrum Řepy znovu otevře své brány;

- INFORMUJEME: Tenis ve Sportovním centru Řepy, Výročí konce 2. světové války, Připomněli jsme si den matek, Otevření OC se zpozdí, TJ Sokol Řepy – Fotbal informuje;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v červnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem v květnu; Pocitová mapa Zdravá Praha 2021, Řepy mají sběrný box na použité inkoustové a tonerové kazety;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Domov slaví čtvrtstoletí – aneb 25 let milosrdné péče o seniory v Řepích, Spolek žije!;

- INFORMUJEME: Na radnici se slavila zlatá svatba, Oslavy a obřady v době covidové, Komunitní zahrada roste, 8. pochod podél Prokopského potoka od knihovny ČGHSP;

- CELOSTRANY KC PRŮHON;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Dopravní značky, co ochraňují životy tisíců obyvatel;

- ŠKOLY INFORMUJÍ: Dopis z minulosti, Ještěrky nezahálejí, Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín, Děkujeme, odcházíme aneb cesta do hlubin študákovy duše;

- PRO DĚTI A RODIČE: MŠ Laudova se speciálními třídami v čase pandemie, Čarodějnický rej v MŠ Socháňova, Zážitková keramika pro děti MŠ Bendova, Den Země;

- INFORMUJEME: Řepy mají pétanquové hřiště pro mistrovské zápasy, MS Řepík informuje;

- TIP NA VÝLET: Výlet – Po březích Labe;

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Poštolka obecná;

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE:

Komise prodiskutovala obsahovou náplň časopisu v následujících měsících a zvážila zařazení informativních článků o chystaných sportovních aktivitách a plánovaných akcích v postupně otevíraném Sportovním centru Řepy do jednotlivých vydání Řepské 17.

24.5.2021 Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková