Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, duben 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Michal Mrskoč, Martin Haushalter, Jiří Holub, Mgr. Petr Gruber

HOSTÉ:

OMLUVENI: Ing. Ivana Štětinová

NEOMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro dubnové vydání zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo ve středu 19. 4. 2023 v kanceláři redakce Řepské 17.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Jiří Holub odeslal Redakční radě dodatečně 7 návrhů fotografií na titulní stranu, a to z Kampaně neskákej mi pod kola ze dne 20. 4. 2023. Byla vybrána fotografie č. l.

Ad 3. OBSAH: Příspěvky do květnového vydání Řepské sedmnáctky byly postupně ukládány na uložiště, ke kterému mají přístup všichni členové Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
Z RADNICE: Úvodní slovo, Informace o uzavření ÚMČ Praha 17, Volné pracovní pozice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Pozvánka na akci Historky z Tinderu
ROZHOVOR: Hynek Svoboda: Nejlepší by bylo, kdyby městská policie dopravní přestupky řešit nemusela
INFORMUJEME: Nepřipustíme zahušťování sídliště masivní výstavbou, Petice Za regulaci parkování sdílených aut v Praze, Bezplatná právní poradna začala opět fungovat, Pocta zemřelému, Aplikace nabídne informace o MHD, Zpoždění linky 164 musí vyřešit ROPID, TSK provede letní úklid komunikací, Došlo k rozšíření tržních míst
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: VO kontejnery v květnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem
INFORMUJEME: Nevidomí maséři mají nadání, Pečovatelky řepského centra pomohou s osobní hygienou i chodem domácnosti, K akci Ukliďme Řepy se připojili děti i dospělí
BYLI JSME PŘI TOM: Předávání ocenění pracovníkům ve školství
PRO RODIČE A DĚTI: Talentové průzkumy ZUŠ Blatiny, Divadlo a dílničky přilákaly děti
CELOSTRANA: Sportovní centrum Řepy
POZVÁNKY: Ochutnávka hermelínů nebo promítání filmu o vládě aut, Vycházky Prahou pro seniory, Šansony 21. století, Termíny setkání klubů seniorů květen 2023
CELOSTRANA: program KC Průhon, KD Bílá Hora
BYLI JSME PŘI TOM: Neskákej mi pod kola
CELOSTRANA: KC Průhon letní tábory
ŠKOLY INFORMUJÍ: Jak to vypadá u hasičů, Ukliďme Řepy, Dárky ke dni matek, Noc s Andersenem, Výlet po Praze za gotikou, Běhali jsme s hvězdou, Oslava narozenin slavného spisovatele, Co má Polednice společného s Turistickou příhodou? Divadelní klub, Karnevalová veselice, Rádi se k nám vracejí
CELOSTRANA: Den dětí v KD Bílá Hora
PRO RODIČE A DĚTI: Vítání nových občánků, Co se děje v Řepíku, Plán Klubu 17, Pozvánka SDH Praha 17, Řepy – Memoriál Fr. Zvoníčka a Lud. Dlouhého
ROZHOVOR: Patrik Eliáš: Tvrdá práce předčí talent
SPORT: Návrat na trůn. Střešovický Tatran je mistrem florbalové superligy
KULTURA: Lukáš Hejlík: Listování je prostě akční scénické čtení, Zapojte se do kampaně Recykluj mobil, inzerce – pozvánka Walda Gang
INZERCE: Plošná inzerce str. 28–32

Ad 4. DISKUSE: Redakční rada se v diskuzi věnovala těmto tématům:

a) Obsah květnového vydání
Členové Redakční rady byli informování o třech připravovaných rozhovorech a o účasti redakce na celodenní akci Neskákej mi pod kola ze dne 20. dubna s tím, že bude zařazena do květnového vydání zpravodaje.

b) Inzerce
Plošná inzerce bude v květnovém vydání umístěna na pěti stranách. Členové Redakční rady souhlasili, že pozvánky spadající do inzerce mohou být umístěny uvnitř listu.

c) Obsah dalších vydání
Mezi návrhy pro další vydání zpravodaje Řepská sedmnáctka patřilo zařazení QR kódů jako odkazů na rozšířené informace, naznačení perforace strany s informacemi o vývozech odpadů nebo slučování příspěvků se shodným obsahem. Do pozvánek, které budou zveřejněné v červnovém vydání, bude patřit například červnový závod a štafetový běh Yellow Ribbon Run.

d) Korektury
Členové Redakční rady hovořili o rozšíření možností korektur zpravodaje a o zefektivnění spolupráce s grafickým studiem.

e) Roznos zpravodaje
Členové RR byli informováni o jednání se zástupcem společnosti, která roznos zpravodaje nyní zajišťuje. Na této schůzce byly projednané dosavadní reklamace.

f) Diskuse o novém layoutu

26. 4. 2023
Zapsala: Radka Vaculíková