Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, duben 2022

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
155
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Zasedání proběhlo korespondenční formou

PŘÍTOMNI: J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, P. Maxa, Ing. arch. M. Štěpař, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal, J. Holub

HOSTÉ:

OMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Redakční radě byly zaslány návrhy titulní strany časopisu Řepská sedmnáctka do květnového vydání:

a) rozkvetlý strom v ulici Čistovická
b) bíle kvetoucí stromy u Kulturáčku
c) rozkvetlá alej U Boroviček
d) Oprava ulice Žalanského
e) Sv. Martin s kvetoucími stromy

Do květnového čísla vybrali členové Rady na titulní stranu fotografii „Oprava ulice Žalanského“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se shodli, že úvodní slovo pro květnové vydání napíše Mgr. Radka Sálusová.

Ad3.) OBSAH: Všem členům Rady byly formou e-mailů zaslány jednotlivé příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 04. 2022. Články, které byly redakci doručeny po tomto datu, byly zaslány členům Redakční rady k nahlédnutí dodatečně.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Zprávy z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Pozvánka na veřejné projednání strategického plánu MČ Praha 17;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Konec řepského tankodromu, Jak se uklízelo v Řepích, Sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny, Městská část nebude zvyšovat nájemné o inflaci, Vedení MČ Praha 17 odmítá projekt Ekocity v navrhované podobě;
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v květnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Informace o přesunu solární nádoby Bigbelly;
- BYLI JSME PŘI TOM: S řepskými seniory jsme oslavili Den matek, Netradiční oslava dne učitelů v řepské sokolovně;
- INFORMUJEME: Cvičení pro seniory ve Sportovním centru Řepy, SC Řepy – akce květen 2022, Pozvánka na Den dětí v SC Řepy, 6. ročník příměstského basketbalového kempu na ZŠ Jana Wericha, Sportovní klub Pétanque v Řepích;
- BYLI JSME PŘI TOM: Přivítali jsme nové „Řepánky“, Poděkování řepským dobrovolným hasičům;
- INFORMUJEME: Programy pro řepské seniory, Program na květen – Klub 17, Program vycházek Prahou pro seniory, Pozvánka na Dětské putování, Pozvánka na Memoriál Fr. Zvoníčka a Lud. Dlouhého;
- Seznam lékařů;
- CELOSTRANA KC PRŮHON
- ŠKOLY INFORMUJÍ: Mc Donald’s Cup, Vědomostní soutěže opět na scéně, Jsou věci, které se nemění, Pozvánka na kurz „Škola hrou aneb do školy se těšíme“, Noc s Andersenem, Letní tábory 2022;
- PRO DĚTI A RODIČE: Duben u nás ve školce, Den naruby, Projekt „Zrcadla v MŠ Bendova“, Dalo by se říci: „Největší úspěch v historii ZUŠ Blatiny“, Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Blatiny, Milí čtenáři, milé děti;
- ZE SPORTU: Řepské volejbalové zprávičky;
- CELOSTRANY KC PRŮHON
- Fotosoutěž;
- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Redakční rada prodiskutovala koncepci květnového vydání časopisu.

29. 04. 2022 Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková