Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, červen 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
6
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Michal Mrskoč, Martin Haushalter, Jiří Holub
HOSTÉ:
OMLUVENI: Mgr. Petr Gruber, Ing. Ivana Štětinová
NEOMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro letní vydání (červenec-srpen) zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo ve středu 21. 6. 2023 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 17.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Návrhy fotografií na titulní stranu byly Redakční radě odeslány po Zasedání Redakční rady. Byla vybraná fotografie č. 1.

Ad 3. OBSAH: Příspěvky do letního vydání Řepské sedmnáctky byly postupně ukládány na uložiště, ke kterému mají přístup všichni členové Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
Z RADNICE: Nekrolog velitele JSDH Praha 17 Radka Němoty, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, pozvánka Babí léto

INFORMUJEME: Bezpečně na slunci, bezpečně u vody, Zastupitelé opět jednali o DPS, Vedení MČ vyzvalo správce vodovodů k řešení havarijního stavu, První řepský hmyzí hotel, Letní odstávka teplé vody, Řepští školáci uspěli v silné konkurenci, Proběhla kontrola suchých větví, Problémy s autobusovou linkou 164 řešíme, V Řepích jednalo sdružení PAR, Úprava četností sečí, Do právní poradny na objednání

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery, Kam s bioodpadem, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad

ROZHOVOR: Kristina Černá: Domácí péče urychluje proces uzdravení

BYLI JSME PŘI TOM: Běh Yellow Ribbon Run v Řepích již potřetí, 3. ročník L'Etape projel Řepy, Prázdninová fotografická soutěž Řepské sedmnáctky na Facebooku, Den dětí s JŮ A HELE i skupinou MYŠ & MAŠ

INFORMUJEME: Léto je vyvrcholením skautského roku, Chodové sídlí v Řepích

CELOSTRANA: KINO BUS

INFORMUJEME: Soulad na Komunitní zahradě, Vinobraní v klášteře již po desáté, Sousedský festival zažít Řepy se stal terčem dezinformací

CELOSTRANA: KD Bílá Hora U Altánu, Prázdninová živá hudba u Altánu, Prázdninové plavby pro všechny

2x CELOSTRANA: Řepská soutěž Harry Potter

ŠKOLY INFORMUJÍ: Pasování předškoláků, Červen očima dětí, Den dětí v Mateřské škole Bendova, Výlet MŠ Bendova, Francouzština v Provence, Angličtina v Yorkshire, MŠ Laudova se speciálními třídami pomáhá dětem, Výukový zájezd do Španělska, Japonská škola, Den matek v 7. C

PRO RODIČE A DĚTI: V KC Průhon děti programují roboty od Amazonu, MC Řepík o prázdninách, Plán klubu 17, KC Průhon hra na klavír a flétnu

KULTURA: Kristýna Nebeská: Inscenace je od prostoru poutního areálu neoddělitelná, Skutečný Santini v klášteře na Bílé Hoře, Historky z Tinderu v KC Průhon, V KC Průhon proběhla vernisáž nové výstavy

SPORT: SC Řepy: Týmy se budou účastnit ligových turnajů a závodů, Závodní úspěchy plaveckého oddílu Řepy, V Řepském klubu preferují Jiu-Jitsu, 2. ročník memoriálu Pepy Procházky, Turnaj Taekwonda v SC Řepy s mezinárodní účastí, Prázdninové cvičení v KC Průhon

CELOSTRANA: Sportovní centrum Řepy, Zažít Řepy Jinak

INZERCE: Plošná inzerce strany 29-32

Ad 4. DISKUSE:
a) Obsah letního vydání (červenec-srpen)
Jiří Holub informoval členy Redakční rady o tématech, která budou zveřejněna v letním vydání Řepské 17. Kromě toho zmínil změnu na straně 2, kde úvodní slovo nahradí nekrolog bývalého velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 17 pana Radka Němoty.
Byl představený seznam zveřejněných pozvánek na nadcházející akce: Kinobus, Babí léto, Vinobraní, Zažít Řepy apod.

b) Fotografická soutěž
V letním vydání Řepské 17 bude zveřejněna výzva k účasti v prázdninové fotografické soutěži s tématy Řep. Redakční rada projednala umístění této soutěže na webových stránkách MČ Praha 17 a navrhla zveřejnění vítězů v zářijovém vydání.  

c) Projednání obsahu dalších vydání Řepské sedmnáctky
Pro příští vydání zpravodaje bylo navrženo téma přírody – z oblasti biologie, zoologie. Zástupci redakce ověří, zda by o tuto spolupráci měli zájem místní odborníci. Pokud budou ochotni spolupracovat, příspěvky s přírodní tematikou by se mohly zveřejňovat pravidelně 4 – 6x ročně. Členové redakční rady dále navrhli zveřejňování zajímavých lokalit Řep a okolí.
Předseda RR Michal Mrskoč se domnívá, že bylo vhodné zveřejňovat i informace ohledně hledání ztracených psů.
Martin Haushalter sdělil, že se zástupci MČ Praha 17 projedná možnosti nové grafické identity zpravodaje.

d) Informace anonymního facebookového profilu
Jiří Holub zmínil facebookovou anonymní skupinu, na které bylo sděleno, že ve zpravodaji Řepská sedmnáctka byla zrušena rubrika dopisy sousedů/čtenářů. Redakce ani členové Redakční rady rubriku tohoto druhu v předchozích ročnících nedohledali.

e) Zasedání Redakční rady pro zářijové vydání
Členové Redakční rady se dohodli, že Zasedání Redakční rady pro zářijové vydání Řepské sedmnáctky se uskuteční v závěru srpna. Termín bude upřesněn.

28. 6. 2023
Zapsala: Radka Vaculíková