Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, březen 2022

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
154
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal, J. Holub
HOSTÉ: -----
OMLUVENI: P. Maxa, Ing. arch. M. Štěpař

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Redakční radě byly zaslány návrhy titulní strany časopisu Řepská sedmnáctka na měsíc duben:

a) vrba v ulici Žufanova
b) Veselé čarodějnice
c) Pálení čarodějnic
d) Opukový domek s tulipány
e) Sv. Martin se zlatým deštěm

Pro dubnové číslo vybrali členové Rady na titulní stranu fotografii „Pálení čarodějnic“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se shodli, že úvodní slovo pro březnové vydání napíše za Redakční radu Jan Bösser.

Ad3.) OBSAH: Všem členům Redakční rady byly formou e-mailů zaslány jednotlivé články, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 10. 03. 2022. Příspěvky, které byly redakci doručeny po tomto datu, byly zaslány členům Rady k nahlédnutí a vyjádření dodatečně, a to včetně obrazové a fotografické přílohy.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Zprávy z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Pálení čarodějnic;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v Řepích, Děti dětem, Zdravotní komise, Slovo k Velikonocům 2022, Velikonoční bohoslužby;
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v dubnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem;
- INFORMUJEME: Poliklinika Řepy má webové stránky, Rozšíření úředních hodin pro podání žádostí o cestovní pas;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Zrušení veřejné zakázky, Prioritou je minimalizace nočních letů, Schválení aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, Oficiální mobilní aplikace MČ Praha 17;
- CELOSTRANA KC PRŮHON
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Marek Nenutil (Openmindz360°), Dílničky pro děti na komunitní zahradě Řepy, Vyjádření k článku Komunitní zahrada v roce dva;
- KALENDÁŘ AKCÍ: Domov sv. Karla Boromejského – program na duben, Klub 17 program na měsíc, Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, Ukliďme Česko, Koncert při příležitosti Dne matek;
- Dotazník spokojenosti obyvatel MČ Praha 17
- BYLI JSME PŘI TOM: Přeplav, nebo přejdi La Manche suchou nohou, Milí čtenáři, rodičové, milé děti;
- ŠKOLY INFORMUJÍ: Laudovka na horách, Lyžařský výcvik, Zápis do 1. tříd ZŠ Jana Wericha;
- PRO DĚTI A RODIČE: Pastelka vítá jaro!, Aerobic club Řepy, Návštěva u hasičů, MŠ Socháňova přijme kuchařku, Zápis do mateřských škol pro školní rok 2022/ 2023;
- BYLI JSME PŘI TOM: Řepští sousedé uspořádali masopust, Jak jsme plesali, Klub dobré nálady zve na akci;
- ZE SPORTU: Zprávy ze Sportovního centra Řepy, TJ Sokol Řepy – fotbal informuje;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Program vycházek Prahou pro seniory, Čarodějnice na Bílé Hoře, Seznam akcí a zápasů v SC Řepy;
- CELOSTRANA KC PRŮHON
- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Redakční rada prodiskutovala koncepci dubnového vydání časopisu.

23. 03. 2022 Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková