Únor 2020

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) TITULNÍ STRANA: RR byly předloženy tyto návrhy: 1) Sedmikrásky, 2) Pohled na KC Průhon z hřiště, 3) Řepské zákoutí I, 4) Řepské zákoutí II.

 

Přítomní se shodli na návrhu č. 2  – Pohled na KC Průhon z hřiště

 

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Radka Sálusová

 

OTÁZKA PRO PŘÍŠTÍ MĚSÍC: Sport v Řepích

V čem vidíte přínos nového řepského sportovního centra?

 

OSLOVENI BUDOU: Mgr. Václav Soukup (ODS), Jiří Masopust (PLUS) a Miroslav Bartoš (KSČM)

 

Ad3.) OBSAH: Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 2. 2020. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

 

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka KC Průhon - devadesátky;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Jak bude městská část Praha 17 hospodařit v roce 2020;

- PRO DĚTI A RODIČE: Mateřské školy se představují; Prvňáčky čekají zápisy do škol;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v březnu, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem, Nebezpečný odpad;

- INFORMUJEME: Proměna okolí Slánské – mluvte do toho!; Sběr tonerových a inkoustových kazet; Odbor sociálních věcí Praha 17, Kontaktní pracoviště ÚP pro Prahu 6 a 17;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Téma měsíce března: ŠKOLSTVÍ: Jaký máte názor na školství v MČ Praha 17?

- ROZHOVOR: Vzpomínka na plk. Jaroslava Doktora – letce RAF

- KALENDÁŘ AKCÍ: Program Domova sv. Karla Boromejského, Putovní pohár místostarosty Martina Marka – pétanque; PC kurzy pro seniory

- Celostrany KC Průhon – Program březen KC Průhon + jednotlivé pozvánky na akce;

- INFORMUJEME: Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže; Bude v Řepích komunitní zahrada? Městská část Praha 17 rozšiřuje sběr použitých jedlých olejů a tuků; Poděkování k výstavě;

- ŠKOLY INFORMUJÍ: Naše ptactvo, Znáte Kin-ball? Koncert učitelů a žáků, Zápis do 1. tříd; Obvodní kolo ve šplhu „O pohár české obce sokolské“; Výstava ptáků v KC Průhon, Máme úspěšného reprezentanta v dráhové cyklistice, Zápis do 1. tříd;  

- PRO DĚTI A RODIČE: Ufík ve školce aneb vesmírný projekt v MŠ Bendova; Okružné jízda tramvají zimní Prahou, Storms;   

-INFORMUJEME: MC Řepík vás zve na bazárek dětského oblečení a kurz líčení, Přivítali jsme nové řepánky, Blahopřáli jsme jubilantům, Plán Klubu 17, Program pro řepské seniory, Program vycházek Prahou pro seniory, Řepský Všeználek, Ř17 na cestách, První setkání nových členů Poradního sboru;

- TIP NA VÝLET: Z Baní přes Cukrák k Tetaurům

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Žluna zelená

- Inzerce: Řádková a plošná inzerce 28 – 32.

 

Ad4.) DISKUSE

 

-          Téma nového statutu RR. Poznámky z právního oddělení redakce zpracuje a pošle RR k finální kontrole. Členové se mohou ještě vyjádřit a následně bude zpracován předklad na jednání Rady městské části. Komunikace mezi redakcí a RR v el. podobě.

-          Návrh na ověřovatele zápisu Mgr. Šoukal. Hlasování: Všichni PRO.

-          Téma: Článek Doc. Farkače a reakce místostarosty Štěpaře na tento článek. Rozsáhlá diskuse na toto téma s finálním návrhem na odložení obou článků do dubnového vydání. Hlasování: Všichni PRO.

-          Úkol k tomuto bodu pro Mgr. Sálusovou: Vzhledem k termínům redakce je třeba prodiskutovat se všemi zúčastněnými podrobnosti. Bc. Linhartová pozve všechny místostarosty na další zasedání RR.

-          Úkol pro všechny členy RR: Zamyslet se na tématem rubriky pro členy zastupitelstva.

-          Téma korektur: Člen RR není povinen provádět jakékoli korektury na časopise. To je v náplni práce redakce.

 

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: Skladba zpravodaje: R. Sálusová: Úvodní slovo, Rozhovor, Přivítali jsme nové řepánky, Blahopřáli jsme jubilantům, J. Bösser: Řepský Všeználek, Tip na výlet.

 

 

 

Dne: 3. 3. 2020                                                                            Zapsala: Michaela Linhartová