Únor 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy 4 návrhy: 1) Sedmikrásky, 2) Kostel sv. Martina,          3) Veterinární klinika, 4) Petrklíče, 5) Strom

Přítomní se shodli na návrhu č. 3 – Veterinární klinika

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Bc. Martin Štěpař

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Co pro Vás znamenají Velikonoce? Dodržujete nějaké zvyky či tradice?

Osloveni budou: Ing. Jaroslava Šimonová, Miroslav Bartoš a dva občané Řep.

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 11. 2. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Pranostiky na březen, Slovo starostky, pozvánka na Společenský večer Prahy 17.

- Otázka měsíce: Webové stránky MČ Praha 17. Jak by podle vás měly vypadat ideální webové stránky městské části?

- Co vás zajímá: Škola je těžká? Zápis do 1. tříd základních škol v Řepích, Zubní prevence v MŠ Socháňova.

- Co vás zajímá: Jak bude městská část hospodařit v roce 2019

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v březnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad.

- Informujeme: Ukliďme Řepsko, díl třetí, Čmeláci, naši chlupatí kamarádi aneb Jak snadno se do nich můžeme zbláznit a proč? Městská policie Praha informuje,

- Co vás zajímá: Oprava mostu na Slánské ulici

- Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Senior fitnes, jóga pro seniory, Program vycházek Prahou pro seniory, Domov sv. Karla Boromejského hledá zdravotní sestru, ošetřovatelku a sanitáře.

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Březen v DDM, MŠ Socháňova hledá uklízečku.

- Celostrana KC Průhon: program březen 2019,

- Informujeme: Blahopřáli jsme našim jubilantům, Šachový turnaj, Sportovní zábava, Přivítali jsme nové občánky, Poděkování, Blahopřejeme ke zlaté svatbě, Kurzy včelaření, Hledáme brigádníky.

- Informujeme: Jak jsme se bavili na bále, Besedovali jsme s Jaroslavem Hájkem, Jak se vzděláváme v Klubu seniorů Řepy.

Školy informují: Projektový den v SPŠ Podskalská, Exkurze do zlaté kapličky, Hravá spolupráce, Poděkování SDH Řepy, Vyjeli jsme za vědou a poznáním, Lyžařský výcvik 7. tříd,

- Pro děti a rodiče: Perličky za MŠ Bendova, I děti už umí třídit odpad. Akce v březnu v MC Řepík, DOD ZŠ U Boroviček.

- Tip na výlet: Botič – Z Hostivaře do Záběhlic

- Informujeme: Zahnízdí ve Španielově ulici opět kalousi ušatí?

- Celostrana KC Průhon: Břevnovský březňák, Robbery, Aleš Knotek – Cesta bez cesty, Letní tábory, trénování paměti s Danou Steinovou.

Celostrana KD Bílá Hora: Program březen 2019

- Inzerce: 29 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, Bösser: Výlet, M. Štěpař – Úvodní slovo, R. Sálusová: Blahopřáli jsme našim jubilantům, Přivítali jsme nové občánky, Blahopřejeme ke zlaté svatbě.

 

 

 

 

Dne: 5. 3. 2019                                                                            Zapsala: Michaela Linhartová