Srpen 2020

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) TITULNÍ STRANA: RR byly předloženy tyto návrhy: 1) Vinný hrozen, 2) Rozkvetlý keř, 3) Rybník, 4) Koš s hrozny, 5) Dub na Fialce

 

Redakční rada vybrala návrh č. 1 – Vinný hrozen ve vinici Domova sv. Karla Boromejského

 

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Radka Sálusová.

 

Ad3.) OBSAH: Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 8. 2020. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

 

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, Zrušení Babího léta, Informace od MP;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Obchodní centrum Řepy získá po 28 letech zcela novou podobu, Informace k rekonstrukci pošty, Otevřený dopis radnímu na Magistrátu hl. m. Prahy Adamu Zábranskému za Piráty,

- INFORMUJEME: Lógr pro řepské žížaly, Řepský Všeználek, PC kurzy pro seniory,

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Finance na výuku jazyků přesunuty na další rok, Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje,

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v září, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem, Nebezpečný odpad; Dřevorubecké závody na altánu v lesoparku, Dejte bioodpadu druhou šanci! Pořiďte mu hnědou biopopelnici.

- ROZHOVOR: #Zažít Řepy Jinak, David Pomahač – povídání o práci, kavárně hudbě a o žití a přežití.

- CELOSTRANA: Pozvánka na Zažít Řepy Jinak

- CELOSTRANA: Pozvánka na „Plavte se s námi“

- KALENDÁŘ AKCÍ: Program Domova sv. Karla Boromejského, Vinobraní v Klášteře, Řepský sousedský sbor;

- CELOSTRANA: Hawai za hubičku, DOD, Bazar oblečení, Divadla pro děti;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Seniorská obálka pomáhá v případech nouze,

- INFORMUJEME: Plán Klubu 17, Program vycházek Prahou pro seniory, Programy pro řepské seniory,

- CELOSTRANA: Nová otevírací doba v knihovně, Prodloužení soutěže pro děti,

- PRO DĚTI A RODIČE: MŠ Laudova se speciálními třídami bude partnerem podpory dětského krizového centra, Děti z MŠ Bendova získaly čestné uznání, Slavnostní pasování předškoláků, Taekwondo v Praze 17, Škola žije i o prázdninách, Mateřské centrum Řepík v novém kabátu, Program MC Řepík, fotka s popiskou: loučení s deváťáky;

- ZE SPORTU: Super holky seniorky, Pozvánka na pétanque přebory, Nová sportovní hala Řepy hostila florbalový svátek, Připněte si žlutou stužku a poběžte s námi 5. ročník yellow ribbon run!

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Vyhodnocení „poznávačky“ z výstavy Ptáci a jejich tahové cesty, „Odborníci“ nám obarvili řepský potok

- TIP NA VÝLET: Zubrnickou lokálkou do starých časů;

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce 29 – 32.

 

Ad4.) DISKUSE

 Tentokrát se diskuse týkala převážně jen právě vycházejícího čísla zpravodaje, ať už obsah některých článků, tak korektury.

 

 

 

Dne:    31. 8. 2020                                                                        Zapsala: Michaela Linhartová