Srpen 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy čtyři návrhy písma na titulní stranu.

 

Přítomní se shodli na návrhu khaki barvy.

 

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje P. Maxa.

 

Ad3.) Diskuse nad další podobou časopisu – proběhla diskuse nad novou příští podobou časopisu. Kromě nové soutěže by bylo např. možné akce konané v městské části inzerovat na jedné dvoustraně. Probrány také možnosti k vyjádření názorů zastupitelů, umístění křížovky…

 

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 8. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka na Babí léto.

- Co vás zajímá: 90 let od otevření Sokolovny získají Řepy nové sportovní centrum, Drobné změny v MHD v Řepích, Řepskou poštu čeká rekonstrukce

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v září, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem,

- Co vás zajímá: Stop smradu z granulí, O zeleň se staráme a plánujeme další výsadbu

- Informujeme: Programové prohlášení Rady městské části Praha 17

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Vinobraní v Klášteře, Koncert pro včelín

- Celostrana KCP

-Co vás zajímá: Poděkování, Nová soutěž Řepské sedmnáctky, Anketa o umístění druhé knihobudky v Řepích

-Rozhovor: Adrian T. Bell – Píšu prakticky každý den

- Informujeme: Plán Klubu 17, Narozeniny Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Program vycházek Prahou, Pojeďte s námi na výlet, Výuka práce na PC pro seniory, Jóga pro seniory

Pro rodiče a děti: Jak si představuji svoji zahrádku, MC Řepík vás zve na den otevřených dveří

- Školy informují: Adaptační pobyt, Než začně školní rok, Základní školy se loučily s deváťáky

- Ze sportu: HB Basket ukončil sezónu turnajem ve Španělsku, GC Perun na mezinárodním goalballovém turnaji v Etropoli, Fotbalisto, přijď mezi nás

-Tip na výlet: Přestěhovaný most

- Z naší přírody: O hraboších a lidech

- Celostrana KD Bílá Hora

- Inzerce: 29 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, R. Sálusová: Základní školy se loučily s deváťáky, J. Bösser: Tip na výlet, P. Maxa – úvodní slovo.

 

 

 

Dne: 5. 9. 2019                                                                            Zapsala: Radka Sálusová