Říjen 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy dva návrhy s tématem výročí 30 let demokracie.

 

Přítomní se shodli na návrhu se symbolem ruky.

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Martin Štěpař.

Otázka pro téma měsíce listopad – osloveni budou místostarosta Martin Marek, Ing. Marek Francl, Mgr. Bořek Černovský

 

Ad3.) Diskuse. Týkala se především nové, chronologické, podoby Kalendáře akcí. V listopadovém čísle bude zveřejněn. V prosincovém čísle otištěn nebude a na dalším setkání redakční rady bude upřesněno jeho otištění a případná podoba v roce 2020.

 

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 10. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka na Průvod sv. Martina.

- Advent: Adventní akce – přehled, Svatomartinský průvod se blíží,

- Co vás zajímá: Městské části vyzvaly primátora k jednání ve věci zápachu z Vafo, uličník – Obtočná,

 - Byli jsme při tom: Když v Řepích ovládnou nebe draci, Klub 17 oslavil již dvanácté narozeniny,

- Životní prostředí / bezpečnost: Velkoobjemové kontejnery v listopadu, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem, Buďte informováni o krizovém dění,

- Co vás zajímá: Povinné čipování psů, Stanoviště VOK

- Téma měsíce listopadu

- 30 let svobody, Praha oslaví 17. listopad Festivalem svobody

- Co vás zajímá: 30 let svobody ve znamení kulturních akcí pořádaných KC Průhon, Audience – divadelní hra Václava Havla

- Pozvánky a kalendář akcí

- Informujeme: Řepský všeználek, Ukliďme Řepsko podzimní

- Školy informují: Adaptační kurz ZŠ Jan Wericha, Úspěšný aerobik, Běh pro Afriku 2019, Čtení ve vlaku, Energie – budoucnost lidstva

- Pro děti a rodiče: Pozvánka ZŠ Jana Wericha, Kurz „umíš pomoc“ v MŠ Laudova se speciálními třídami, Dýňové slavnosti, Dunění bubnů, Přivítali jsme nové řepánky, Podzimní akce v MC Řepík: Tradiční bazárek, divadlo pro děti i nutriční poradenství

-Informujeme: Plán Klubu 17, Program pro řepské seniory, Program vycházek Prahou pro seniory, Víte o bezplatné knihovně pro seniory a zdravotně znevýhodněné? Poděkování, Blahopřání, Cena Senior roku 2019, V Řepích se opět hrál pétanque,

- Z naší přírody: Kde lišky (v Řpích) dávají dobrou noc

- Inzerce: Pražský Minimax + řádková a plošná inzerce 28 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: R. Sálusová: Klub 17 oslavil již 12. narozeniny, 30 let svobody, Přivítali jsme nové řepánky, Cena Senior roku 2019, J. Bösser: Uličník, J. Holub – Městské části vyzvaly primátora k jednání ve věci zápachu z Vafo, Stěhování řepské pošty se zatím odkládá, Buďte informováni o krizovém řízení, Povinné čipování psů, M. Štěpař: Úvodní slovo

 

 

 

Dne: 4. 11. 2019                                                                          Zapsala: Michaela Linhartová