Prosinec 2019

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR byly předloženy tyto návrhy: 1) Keř pod sněhem, 2) Radnice v zimě, 3) Detail kostela Panny Marie Vítězné, 4) Kostel Panny Marie Vítězné na BH.

 

Přítomní se shodli na návrhu č. 4.

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Mgr. Petr Gruber

Otázka pro téma měsíce: Bezpečnost.

Osloveni budou Bc. Václav Dbalý, Miroslav Bartoš a Jiří Masopust

 

Ad3.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 12. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka na živý betlém a průvod tří králů, Pranostiky, Přání.

- Byli jsme při tom – Mikulášské radovánky pro všechny řepánky, Adventní koncerty, Tři, dva, jedna…svítí!

- Informujeme: Klášterní vánoční ohlédnutí a zamyšlení,

- Byli jsme při tom: Pohádková vánoční show, Řepští jubilanti slavili,  

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v lednu, Sběrné dvory, Vánoční stromky do popelnice nepatří, Informace o sběru bioodpadu a nebezpečného odpadu v zimních měsících;

- Co vás zajímá: Novela zákona o místních poplatcích, Máte emisně vyhovující kotel?, Povinné čipování psů, Zakládáme květnatou louku, Konec nepořádku kolem popelnic,

- Co vás zajímá: Téma měsíce ledna (Priority sociální politiky: na téma odpovídá Ing. Jaroslava Šimonová, JUDr. Věra Havlíčková a PhDr. Jindřich Kadlec),

- Informujeme: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020; Kontakty na Městskou policii; V Klášteře se opět dražilo a výsledek byl rekordní, Vítězství v soutěži „primátor/starosta Čech a Moravy 2019“ na portálu CZREGION.cz

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Vycházka za řepským ptactvem, Velký řepský bál,

- 2 Celostrany KC Průhon

- Informujeme: Kurzy Alfa, Nabídka pro rodinné pečující, Řepský Všeználek,

- Pro děti a rodiče: Předvánoční projížďka na ponících v MŠ Pastelka, Přivítali jsme nové řepánky, Advent – příprava na Vánoce, Poděkování ZŠ J. Wericha,

- Školy informují: Turnaj ve florbalu 4. a 5. třída, Praha očima dětí – máme 2. místo!, Návštěva dětí z Japonské školy,

- Pro děti a rodiče: Vánoční jarmarky ve školách, ZUŠ Blatiny – PF, MC Řepík v lednu,

- Ze sportu: TJ Sokol Řepy – fotbal informuje, Pozvánka na sportovní zábavu, Pražský pohár pétanque,

-Informujeme: Plán Klubu 17, Program pro řepské seniory, Program vycházek Prahou pro seniory, Veselé Vánoce řepským seniorům, Po roce nám znovu zazpívali školáci ze ZŠ Socháňova,

- Tip na výlet: Protržená přehrada,

- Z naší přírody: Střízlík obecný

- Inzerce: Řádková a plošná inzerce 28 – 32.

 

Ad4.) Diskuse.

Diskuse nad tím, že by RR měla dostávat všechny příspěvky, které do redakce přijdou. I ty, které se do jednotlivých sekcí zpravodaje nevejdou, případně nebudou uveřejněny, aby měla možnost se s nimi seznámit.

Dále diskuse nad neuveřejněním konkrétního článku občana v letním dvojčísle. Člen RR řešil situaci s občanem přes FB stránky. O dalším postupu budou členové RR jednat přes e-mail.

 

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: P. Gruber: Úvodní slovo, R. Sálusová: Mikulášské radovánky pro všechny řepánky, Adventní koncerty, Řepští jubilanti opět slavili, Soutěž CZREGION.CZ, Přivítali jsme nové řepánky, Veselé Vánoce řepským seniorům, J. Bösser: Tip na výlet, řepský Všeználek,

 

 

 

Dne: 30. 12. 2019                                                                        Zapsala: Michaela Linhartová