Mimořádné 5. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
5
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Program

5. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17, středa 17. 5. 2023 v 16:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17

Návrh programu:

5.1 Schválení programu
5.2 Kontrola zápisu
5.3 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích – projednání námitky


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 16:25 hod)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 17:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Peter Mrázek
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra Pavel Maxa    


   Nehlasoval:

Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Ing. Lenka Malinkovičová Pavel Maxa Peter Mrázek
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


   Zdržel se:

Ing. Marek Francl Martin Marek Ing. arch. Michal Štěpař  

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      

Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      

Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích ­ projednání námitky - hlasování o protinávrhu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 14
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


   Proti:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Ing. Lenka Malinkovičová      

Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích ­ projednání námitky

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 7
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Ing. Lenka Malinkovičová PhDr. Jitka Synková
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.