Mimořádné 24. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
24
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

24. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na pátek 28.5.2021 ve 14 :00 hodin v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

24.1 Schválení programu
24.2 Organizační a personální změny v orgánech městské části

Hlasování
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek MUDr. Kateřina Pekárková
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík

   Zdržel se:
Mgr. Martin Benkovič Pavel Maxa

   Nehlasoval:
Miroslav Bartoš


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
MUDr. Kateřina Pekárková PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal

   Zdržel se:
Pavel Maxa Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík

   Nehlasoval:
Miroslav Bartoš


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Organizační a personální změny v orgánech městské části
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal

   Proti:
Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra Ing. David Števík

   Zdržel se:
Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Organizační a personální změny v orgánech městské části
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. David Števík

   Zdržel se:
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
Organizační a personální změny v orgánech městské části
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík

   Proti:
MUDr. Antoine Katra

   Zdržel se:
Mgr. Monika Čermáková PhDr. Jitka Synková


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík

   Nehlasoval:
PhDr. Jitka Synková