Listopad 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR byly předloženy tyto návrhy: 1) Živý betlém v ZŠ Jana Wericha, 2) Mikulášská v řepské Sokolovně, 3) Čerti z vánoční show v ZŠ genpor. Fr. Peřiny.

 

Přítomní se shodli na návrhu č. 1. – živý Betlém v ZŠ Jana Wericha

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Radka Sálusová.

Otázka pro téma měsíce prosinec – Sociální oblast.

 

Ad3.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 11. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka na živý betlém a průvod tří králů, oznámení o provozu Úřadu během vánočních svátků, Přání.

- Byli jsme při tom – České tradice na stěnách dětské neurologie FN Motol, Recitační soutěž řepských seniorů, Svatý Martin opět navštívil Řepy

- Rozhovor: Kapela The Plastic People of the Universe zahrála v Řepích

- Byli jsme při tom: Památka padlých hrdinů, Dětská atletická liga má své vítěze, Řepští jubilanti opět slavili;

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v prosinci, Sběrné dvory, Vánoční stromky do popelnice nepatří, Svozy odpadu o vánočních svátcích, Informace o sběru bioodpadu a nebezpečného odpadu v zimních měsících;

- Co vás zajímá: Sportovní centrum prochází zkušebním provozem, Proměna okolí Slánské – zapojte se! Dotazník;

- Co vás zajímá: Téma měsíce prosince;

- Informujeme: Sváteční zamyšlení, Adventní trh v Klášteře, Pozvánka na bohoslužby, adventní koncerty a pozvánka na koncert Vánoční hvězdy;

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Námořnický silvestr, Řepský sousedský sbor – vystoupení;

- Celostrana KC Průhon + KDBH – Program prosinec 2019;

- Pozvánky (Mikulášský rej, Vánoční aroma jóga, Adventní neděle);

- Celostrana KC Průhon: Ptáci a jejich tahové cesty;

- Informujeme: Zápach z granulí se řešil na magistrátu, Nabídka pro rodinné pečující, MP Řepy informuje, Řepský Všeználek, ZUŠ Blatiny, Máme další nové řepánky;

- Školy informují: Talent základek, Úspěch nadějné autorky, Exkurze do Polska, Naši žáci a 100 let vzniku generálního štábu armády ČR;

- Pro děti a rodiče: Říjen na draka v MŠ Laudova se speciálními třídami, Co si kdo upeče, to si také sní, Večerní hra „Zachraň obra“, Podzimní slavnost v MŠ Bendova, Podzimní sportovnání předškoláků, MC Řepík v prosinci;

-Informujeme: Plán Klubu 17, Program pro řepské seniory, Program vycházek Prahou pro seniory, Úspěchy našich seniorů v pétanque, Informace pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním;

- Tip na výlet: Vraňansko – hořínský kanál;

- Z naší přírody: Ptáci a plánovaná výstava;

- Inzerce: Silvestr v KDBH + řádková a plošná inzerce 28 – 32.

 

Ad4.) Diskuse o obsahu zpravodaje, příspěvcích a etickém kodexu RR. Členové RR byli informováni, že se B. Černovský nevyjádří k otázce měsíce. Ve zpravodaji bude uvedeno, že se k tématu nevyjádřil.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: R. Sálusová: Úvodní slovo, České tradice na stěnách dětské neurologie FN Motol, Recitační soutěž řepských seniorů, Svatý Martin opět navštívil Řepy, Rozhovor, Památka padlých hrdinů, Řepští jubilanti opět slavili, Máme další nové řepánky, J. Bösser: Tip na výlet, řepský Všeználek, J. Holub – Zápach z granulí se řešil na magistrátu, J. Holub a P. Maxa: Sportovní centrum prochází zkušebním provozem

 

 

 

Dne: 5. 12. 2019                                                                          Zapsala: Michaela Linhartová