Leden 2020

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) TITULNÍ STRANA: RR byly předloženy tyto návrhy: 1) Zákoutí v zahradě Domova sv. Karla Boromejského, 2) Vrány na řepské louce, 3) Zasněžený keř.

 

Přítomní se shodli na návrhu č. 1 – Zákoutí v zahradě Domova sv. Karla Boromejského.

 

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Mgr. Miroslav Šoukal.

 

OTÁZKA PRO PŘÍŠTÍ MĚSÍC: ŠKOLSTVÍ

Jaký máte názor na školství v MČ Praha 17?

 

OSLOVENI BUDOU: Starostka městské části PhDr. Jitka Synková (ODS), Mgr. Miroslav Šoukal (ANO 2011) a JUDr. Věra Havlíčková (STAROSTOVÉ PRO PRAHU)

 

Ad3.) OBSAH: Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 1. 2020. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

 

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, Informace o otevření Sportovního centra Řepy;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Vyhlášení dotací pro rok 2020, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 17 zve, Nabídka pomoci pro seniory;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Sportovní centrum Řepy;

- INFORMUJEME: Sbor dobrovolných hasičů Řepy informuje, My tři králové jdeme k vám…;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v únoru, Sběrné dvory, Nepovedená oslava nového roku, Sběr jedlých olejů a tuků;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Vraky. Co s nimi a jak se jich zbavit? Pracujeme na novém webu, Nový termín uzavření řepské pošty;

- INFORMUJEME: Z vašich dopisů, O pořádek kolem popelnic je zájem, Parkování v Řepích;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Téma měsíce února: BEZPEČNOST. Považujete Řepy za bezpečnou městskou část? Napadají vás v této oblasti nějaké možnosti zlepšení? Na téma odpovídá Bc. Václav
Dbalý (ODS), Jiří Masopust (PLUS) a Miroslav Bartoš (KSČM);

- INFORMUJEME: Projekt „Balená voda“ + formulář k vyplnění, článek k projektu A DOMA z.s.

- KALENDÁŘ AKCÍ: Program Domova sv. Karla Boromejského, Maškarní ples, Sportovní zábava,

- Celostrany KC Průhon – Program únor KC Průhon + jednotlivé pozvánky na akce;

- ZE SPORTU: Řepské volejbalové zprávy;

- INFORMUJEME: MC Řepík hledá nové posily a chystá bazárek oblečení i kurz první pomoci u dětí;

- ŠKOLY INFORMUJÍ: Vánoční loutkové divadlo od dětí pro děti, DOD Jana Wericha, Další nadějní spisovatelé v ZŠ Jana Wericha, Projekt „Nemocnice pro medvídky v MŠ Bendova“, Auschwitz – továrna na smrt, Desátý koncert pro Arunu, Poznáváme Česko;

- PRO DĚTI A RODIČE: Tříkrálový průvod, Tříkrálová tradice v MŠ Bendova, Návštěva Kostela sv. Martina;  

-INFORMUJEME: Plán Klubu 17, Program pro řepské seniory, Program vycházek Prahou pro seniory, Řepský Všeználek, Vzpomínka na Zdeňku Stehlíkovou, Jak klima ovlivňuje náš život, pozvánka na karneval v KC Průhon.

- TIP NA VÝLET: Nový svět

- Celostrana KC Průhon – Příměstské tábory 2020

- Inzerce: Řádková a plošná inzerce 28 – 32.

 

Ad4.) DISKUSE

-          Diskuse nad současným statutem Redakční rady.

-          Vytvořit právní rámec. Do příštího (mimořádného) setkání RR navrhne předseda novou podobu jednacího řádu / statutu. Ten bude následně připomínkován a předložen Radě MČ.

-          Diskuse nad mailovou komunikací redakce s panem Bořkem Černovským (zastupitel). Hlasování. Všichni členové, kromě pana Štěpaře, nevidí důvod pro omluvu.

-          Debata k otevřenému dopisu pana Štěpaře: Členové RR vyjádřili své rozhořčení nad faktem, že nebyli seznámeni se záměrem zveřejnění tohoto dopisu.

-          RR požaduje zasílání všech článků, které přijdou do redakce.

Závěry diskuse a připomínek budou shrnuty do nové podoby statutu Redakční rady.

 

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: Skladba zpravodaje: R. Sálusová, M. Šoukal: Úvodní slovo, R. Sálusová: My Tři Králové jdeme k vám…, J. Holub: Nový termín uzavření České pošty, J. Bösser: Řepský Všeználek, Tip na výlet.

 

 

 

Dne: 3. 2. 2020                                                                            Zapsala: Michaela Linhartová