Leden 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy 4 návrhy: 1) Zima na Bílé Hoře, 2) Kostel. sv. Martina – pohled přes louku, 3) Zasněžený keř, 4) Kostel sv. Martina – pohled od Kratochvílova statku.

Přítomní se shodli na návrhu č. 4. Kostel sv. Martina – pohled od Kratochvílova statku.

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Mgr. P. Gruber

 

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Webové stránky MČ Praha 17. Jak by podle vás měly vypadat ideální nové webové stránky naší městské části?

Osloveni budou: Ing. David Števík, MUDr. Kateřina Pekárková a dva občané Řep.

 

Ad4) Diskuse nad příspěvky občanů na FB na téma „Co byste si přáli mít v Ř17?“ a možnostmi zveřejňování. Diskuse se týkala zpráv z radnice, odpovědí na otázky občanů, kulturních akcí, křížovek, receptů apod.

 

Ad5.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 1. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Pranostiky na únor, Připravujeme nový web. Zapojte se! Slovo starostky.

- Otázka měsíce: Řepská knihobuda. Využíváte knihobudku v Řepích? Darujete sem knihy nebo zde objevujete zajímavé čtení?

- Co vás zajímá: Vyhlášení dotací pro rok 2019, V Řepích přibude nová prodejna Lidl

- Byli jsme při tom: Tříkrálový průvod, Poradní sbor v novém složení, Vánoční posezení Klubu seniorů Řepy, Bioodpad – kam s ním? Jak to řeší Češi a Brusel.

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v únoru, Sběrné dvory, Městská policie.

Co vás zajímá: Připravujeme nový web – zapojte se! Pro pejskaře v Řepích, Nečekejte! Objednejte se!

 

- Rozhovor: Pavel Kyzr – Kuchařské řemeslo musíte mít v srdci a v krvi,  

- Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Asociace průvodců ČR, Vycházky Prahou pro všechny zájemce, CSZS, Program vycházek Prahou pro seniory

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, pozvánka na maškarní bál, Únor v DDM

- Celostrana KC Průhon: program únor 2019, Přednáška: Čína, Program KD Bílá Hora

- Informujeme: Letiště Praha znovu otevřelo vyhlídkový val u obce Kněževes, Bruslení v Řepích

- Co vás zajímá: Řepský klášter pomáhající, pečující, kulturní

Školy informují: Irské tance v Rokoku, Sportovní úspěchy žáků ZŠ Jana Wericha v 1. pololetí, DOD v ZŠ Jana Wericha, Třeťáci v Šestajovicích, Sport v „Peřince“, Není včela jako včela

- Pro děti a rodiče: Konal se další „Koncert pro Arunu“, Vánoční koncert skupiny Rebel v Mateřské škole Socháňova, Staráme se o ptáčky, První pomoc, Prevence rakoviny prsu, MC Řepík

- Ze sportu: 12. ročník turnaje „Memoriál Vlasty Pöschlové“

- Tip na výlet: Botič – Z Průhonic do Hostivaře

- Informujeme: Proč mizí kosi?

- Celostrana KC Průhon: Letní tábory 2019, Zemřít pro design

- Inzerce: 29 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, Bösser: Výlet, P. Gruber – Úvodní slovo, R. Sálusová: V Řepích přibude nová prodejna Lidl, Tříkrálový průvod, Rozhovor, Bruslení v Řepích, Koncert pro Arunu.

 

 

 

 

Dne: 6. 2. 2019                                                                            Zapsala: Michaela Linhartová