Květen 2020

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) TITULNÍ STRANA: RR budou předloženy návrhy do konce týdne, a to dle aktuálních změn v rozvolňování v souvislosti s COVID-19.

Diskuse o možnostech.

 

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Jan Bösser.

 

Ad3.) OBSAH: Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 11. 5. 2020. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

 

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, Sportovní centrum je postupně otevírá;

- ROZHOVOR: Když se v Řepích život zastavil…

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Doba koronavirová v řepském klášteře;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v červnu, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem, Nebezpečný odpad; Jak na nepořádek kolem popelnic? Dejte bioodpadu druhou šanci;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Centrum sociálně zdravotních služeb informuje;

- INFORMUJEME: Tomáš Slavata opět v akci, Dezinfekce na veřejném prostranství, Výročí konce 2. světové války, Policie ČR – změna kontaktů;

- KALENDÁŘ AKCÍ: Program Domova sv. Karla Boromejského, Noc kostelů, Letní jarmark, 7. pochod podél Prokopského potoka

- Celostrany KC Průhon – Zápisy do kurzů, Znovuotevření KC Průhon a KD Bílá Hora, Řepská knihovna opět v provozu, Sochaři Mánesa, Ulice v Řepích pojmenované po členech Spolku Mánes;

- PRO DĚTI A RODIČE: Řepík zve na třetí ročník putování s tátou, Den Země 2020, Uzavřená škola inspiruje;   

-ŠKOLY INFORMUJÍ: Jak naše školy zvládaly náročné období koronavirové krize?

- INFORMUJEME: Plán Klubu 17, Vzpomínka, Programy pro řepské seniory;

- ZE SPORTU: Volejbalové zprávičky, TJ Sokol Řepy hledá nové hráče, Přebory Prahy v pétanque seniorek +60, +70, +80 let

- INFORMUJEME: #Zažít Řepy Jinak 2020, Řepský Všeználek, Malé čarodějnice v komunitní zahradě;

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Řepští ptáci – Holub hřivnáč;

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce 29 – 32.

 

Ad4.) DISKUSE

 

-          K podrobnostem o inzerci dopsat informaci, že „Redakce má právo odmítnout zveřejnit inzerát“

-          Diskuse o možnostech titulní strany

-          Různé

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: Skladba zpravodaje: R. Sálusová: Rozhovory (se starostkou PhDr. Jitkou Synkovou: str.4-5, s Mgr. Davidem Zlatým: str. 9, s ředitelkami řepských ZŠ: Mgr. Jarmilou Pavlišovou a Mgr. Zuzanou Martinovskou: str. 21-22); J. Bösser: Řepský Všeználek, Úvodní slovo, Jiří Holub: Dezinfekce na veřejném prostranství.

 

 

 

Dne: 3. 6. 2020                                                                            Zapsala: Michaela Linhartová