Květen 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy tři návrhy: 1) Den dětí, 2) Slavata Triatlon Tour, 3) Zákoutí s vinnou révou na zahradě Domova sv. Karla Boromejského

 

Přítomní se shodli na návrhu č. 1. – Den dětí.  Návrh č. 3, tedy zákoutí s vinnou révou na zahradě Domova sv. Karla Boromejského, bude použit jako titulní strana v příštím čísle.

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje R. Sálusová.

 

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Co vám v Řepích v poslední době udělalo největší radost?

 

Osloveni budou: MUDr. Antoine Katra, PhDr. Jindřich Kadlec a dva občané Řep.

 

 

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 5. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, fotografie a text k uctění památky padlých, pozvánka na diskusi s občany na téma dopravní situace v Horních Řepích a pranostiky na červen.

- Otázka měsíce: Školství. Jak jste spokojeni se škálou školských zařízení v Praze 17?

- Byli jsme při tom: Poděkování pro všechny! Den sousedů na Bílé hoře, Slavata Triatlon Tour 2019, Oslavili jsme Den matek, Blahopřáli jsme našim jubilantům

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v červnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, deratizace v Řepích.

- Informujeme: Stanoviště VOK, Kam s bioodpadem, Sekání trávy, fotografie s popiskou: Takhle vypadá bezohlednost k druhým i k životnímu prostředí!

Celostrana: 30 let svobody. Oslavy 30 let svobody a demokracie. KC Průhon, KD Bílá Hora

- Co vás zajímá: Připravujeme nový web – zapojte se! Řepský hřbitov podle studentů architektury, Týden pěstounství

- Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Okamžik, poradenské centrum, Sběr víček pomáhá, Program vycházek Prahou pro seniory, 6. pochod podél Prokopského potoka

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Letní jarmark, 4. řepské setkání pěveckých sborů

- Celostrana KC Průhon: program červen 2019,

-Informujeme: Ocenění pro starostku, Městská policie Praha informuje, Letní příměstský tábor

-Byli jsme při tom: Další ročník řepského Memoriálu má své vítěze, Nohejbalové zápolení v Řepích,

-Ze sportu: Přijďte vyzkoušet orienťák přímo v Řepích, Fotbalový klub slaví 95 výročí, Nábor dívek do SK Španielka

-Informujeme: Náš poznávací výlet, Středeční chvilka poezie v Klubu seniorů Řepy, Poděkování

- Školy informují: Země – naše živitelka, Letošní kurz pro budoucí prvňáky pomalu končí, pozvánka pro rodiče budoucích prvňáků, Erasmus+, Letos jsme byli opět nej! Projektový den.

- Pro děti a rodiče: Ochutnávka svačinek v MŠ Laudova se speciálními třídami, Oslavy Dne Země v naší školce, Školka plná sluníček, #Zažít Řepy – Čteme dětem, Dětská atletická liga, Velikonoce v mateřské škole Socháňova, Rozkvetlá planeta Země, MC Řepík vás zve na putování s tátou

- Tip na výlet: Slatiny, Pražské vlaštovky

- Z naší přírody: Řepští netopýři

- Celostrana KD Bílá Hora

- Inzerce: 29 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, R. Sálusová: Slavata Triatlon Tour 2019, Oslavili jsme Den matek, Blahopřáli jsme našim jubilantům, J. Bösser: Tip na výlet – Slatiny.

 

Ad5) – diskuse o nabídce realitního poradce. Redakci byla realitním makléřem nabídnuta bezplatná poradna ve zpravodaji na téma realit. Redakční rada tuto nabídku odmítla.

 

 

 

Dne: 31. 5. 2019                                                                          Zapsala: Michaela Linhartová