Duben 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Zápis z dubnové el. komunikace Redakční rady Řepské sedmnáctky pro květnové vydání zpravodaje

KOMUNIKACE MEZI ČLENY: J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Bc. M. Štěpař, P. Maxa, Jiří Holub, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal

Témata:

 1. Titulní fotografie
 2. Úvodní slovo
 3. Obsah

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Ze zaslaných fotografií zvítězila fotografie Ulice Na Moklině

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové se pomocí e-mailového hlasování shodli, že úvodní slovo napíše Radka Sálusová.

Ad3.) OBSAH: Členům RR byly e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 4. 2021. Některé texty byly zaslány členům RR až v následujících dnech a v náhledu celého časopisu.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

 • Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, V Řepích bude otevřeno nové testovací centrum, Komplexní úklid komunikací 2021;
 • CO VÁS ZAJÍMÁ: Reakce na článek generálního ředitele pošty, Budovy MŠ Laudova získaly energeticky úsporná opatření, Rada městské části pomáhá podnikatelům;
 • CO VÁS ZAJÍMÁ: Ohlédnutí na závěr…, Pokračuje další etapa opravy Plzeňské ulice;
 • CELOSTRANA KC PRŮHON;
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v květnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem v květnu; Monitorování obtěžujícího zápachu na území hlavního města Prahy, Divoká prasata u Prasečáku – pejskaři pozor!
 • CO VÁS ZAJÍMÁ: Bezohlednost, arogance…, Řepský Všeználek má své vítěze, Klub 17–květen 2021;
 • INFORMUJEME: 5. Ročník příměstského basketbalového kempu v ZŠ Jana Wericha, Hřiště na pétanque má ligové parametry; Doba covidová v klubu pohádkových čtecích babiček a dědečků, Nabídka pro rodinné pečující;
 • CELOSTRANY KC PRŮHON;
 • ŠKOLY INFORMUJÍ: Den Země v ZŠ Jana Wericha, Proběhlo školní kolo biologické olympiády, Dočetli jsme až do Hamburku, Co to je postoupit do krajského kola dějepisné olympiády, Poděkování;
 • PRO DĚTI A RODIČE: Poděkování z MŠ Laudova, Vážení čtenáři, Krásné sluníčkové dny vám všem!, Informace k talentovým přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022
 • ZE SPORTU: SK Španielka Řepy informuje;
 • TIP NA VÝLET: Výlet –Kunratický potok;
 • Z NAŠÍ PŘÍRODY: Zajíc polní;
 • INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Zapsala: Michaela Linhartová