Duben 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy 3 návrhy: 1) nohejbal, 2) Slavata triatlon tour, 3) jarní kostel sv. Martina

Přítomní se shodli na návrhu č. 1 – nohejbal

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Jan Bösser

 

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Školství. Jak jste spokojeni se škálou školských zařízení v Praze 17?

 

Osloveni budou: Jaroslav Bíro a Mgr. Miroslav Šoukal a dva občané Řep.

 

 

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 4. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, Slavata Triatlon Tour.

- Otázka měsíce: Školství. Jak jste spokojeni se škálou školských zařízení v Praze 17?

- Informujeme: Proběhla další jednání s letištěm o omezení hluku, Poradní sbor se opět sešel, Praha 17 se připojí k petiční akci proti zápachu šířícímu se z výrobny krmiv v Chrášťanech

- Byli jsme při tom: Šachový turnaj o pohár starostky, Uklízeli jsme Řepsko, Společenský večer Prahy 17, Plakety J. A. Komenského

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v květnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad.

- Informujeme: Deratizace v Řepích, Kam s bioodpadem, Den sousedů na Bílé Hoře

- Rozhovor: Pro ragby je důležitá dobře naladěná mysl

- Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Pojeďte s námi na seniorský výlet, Program vycházek Prahou pro seniory, Poděkování, Setkání řepských rodáků

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Taneční večer, Collegium Modern Prague Orchestra

- Celostrana KC Průhon: program květen 2019,

- Kalendář akcí: Letní příměstský tábor Myš a Maš, Letní jarmark, Dětská pouť, Noc kostelů

-Informujeme: Přivítali jsme prvního řepánka roku 2019

-Informujeme: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

- Školy informují: Andersen je nejlepčí, Pohár Věry Čáslavské v softbalu, Den učitelů, Jak probíhá multikulturní výchova v naší škole, Krásy solnohradských jezer, Bavorská pohádka, Levandulová… Krásky na Dunaji, Královské Polsko

- Pro děti a rodiče: jarní lyžování dětí v MŠ Bendova, Tatínkové ve školce, Jarní soutěžní přehlídka

-Ze sportu: Pozvánka na dvojzápas 1. české ligy v pétanque, KSŘ zahájil letní sezonu, 15. ročník nohejbalového turnaje, Memoriál F. Zvoníčka a L. Dlouhého, Hostivice Run, TJ Sokol Řepy fotbal, Akce v květnu v MC Řepík

-Informujeme. Řepský svatováclavský prapor ožívá, Výlet – poslední kilometry s Botičem

- Informujeme: Už se vrátili

- Celostrana KD Bílá Hora

- Inzerce: 29 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, R. Sálusová: rozhovor, Přivítali jsme prvního řepánka roku 2019, Společenský večer Prahy 17, Plakety J. A. Komenského, J. Bösser – úvodní slovo, Uklízeli jsme Řepsko

 

Ad5) Předseda RR Pavel Maxa informoval přítomné o výběrovém řízení na novou podobu časopisu. Přítomným představil vizi budoucí podoby a spolupráce.

 

Ad6) byla prodiskutována možnost zavést krátkou vědomostní soutěž týkající se Řep. Otázky promyslí a zkusí navrhnout J. Bösser na srpnovém jednání RR. Soutěž by případně mohla začít od září.

 

 

 

Dne: 9. 5. 2019                                                                            Zapsala: Radka Sálusová