Červen 2020

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Bc. M. Štěpař, Bc. M. Linhartová, P. Maxa, Jiří Holub, Mgr. Miroslav Šoukal, Mgr. P. Gruber

HOST: -

OMLUVENI:

PROGRAM:

 1. Titul
 2. Úvodní slovo
 3. Obsah
 4. Diskuse                       

Ad1.) TITULNÍ STRANA:
RR byly předloženy tyto návrhy: 1) Kvetoucí louka, 2) Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, Letní louka s lehátky u sportovního centra.
RR vybrala návrh č. 2 – Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO:
Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje pan Gruber.

Ad3.) OBSAH:
Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 6. 2020. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.
Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

 • Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, Upozornění pro občany – výměna neplatných dokladů, Pozvánka na Babí léto.
 • ROZHOVOR: #Zažít Řepy Jinak – Petr Batěk: Mám k Řepům čím dál vřelejší vztah;
 • CELOSTRANA KC PRŮHON: Zažít Řepy Jinak, KD Bílá Hora - Birell
 • INFORMUJEME: Hledejte pražské motýly!
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v létě, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem, Nebezpečný odpad; Záhada v Řepích, Druhá knihobudka je vedle polikliniky;
 • INFORMUJEME: Poutní slavnosti na Bílé Hoře;
 • BYLI JSME PŘI TOM: Zveme vás na výstavu – sochaři Mánesa; Všechno jde, když se chce!
 • INFORMUJEME: Nové informace o projektech filmu „V síti“; Mlžítka v ulicích Řep;
 • KALENDÁŘ AKCÍ: Program Domova sv. Karla Boromejského, Vinobraní v Klášteře, Přijďte do runway parku přímo na letištní dráze;
 • Celostrany KC Průhon – Prázdninové cvičení; Sochaři Mánesa; Zápis do kurzů, Soutěž pro děti;
 • ŠKOLY INFORMUJÍ: Hybridní výuka aneb čelíme pedagogickým výzvám, Matematická soutěž Pangea v ZŠ Jana Wericha; Poděkování;
 • PRO DĚTI A RODIČE: MC Řepík má nové vedení, na září chystá den otevřených dveří; MŠ Socháňova přijme…
 • INFORMUJEME: Soutěž Ř17, Slavnostní otevření komunitní zahrady, Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory; Neobvyklí obyvatelé v rybníku Prasečák;
 • ZE SPORTU: Mistrovství ČR klubů v pétanque 2020 v Řepích; I po „osmdesátce“ se dá hrát závodně pétanque v pražské lize; TJ Sokol Řepy – fotbal hledá nové hráče; Florbalová akademie Řepy otvírá své brány;
 • Z NAŠÍ PŘÍRODY: Řepští ptáci – Čáp černý – náš soused?
 • TIP NA VÝLET: Výstup na Hromovou horu;
 • INZERCE: Řádková a plošná inzerce 29 – 32.

Ad4.) DISKUSE

 • K otázkám pro politické strany. Návrh na rubriku, kde by otázku určily politické kluby, zjistit zájem a doladit přesné podmínky, přemýšlet o formulaci pravidel,
 • Mail zastupitelům s dotazem a informacemi.
 • Skladba zpravodaje: R. Sálusová: Zveme vás na výstavu, J. Bösser: Řepský Všeználek, Výlet, P. Gruber: Úvodní slovo, Jiří Holub: Druhá řepská knihobudka je vedle polikliniky, Mlžítka v ulicích Řep;

Dne: 3. 7. 2020
Zapsala: Michaela Linhartová