Březen 2019

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy 4 návrhy: 1) vrba, 2) vatra, 3) jarní louka, 4) velikonoční kraslice

Přítomní se shodli na návrhu č. 4 – velikonoční kraslice

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Aleš Koutný

 

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Den sousedů. Zapojujete se do oslav Dne sousedů? Zajímáte se o to, kdo vedle vás bydlí?

 

Osloveni budou: Ing. Marek Francl a Mgr. Alena Kopejtková a dva občané Řep.

 

 

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 11. 3. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Pranostiky na duben, Slovo starostky, Pálení čarodějnic.

- Otázka měsíce: Co pro vás znamenají Velikonoce? Dodržujete nějaké zvyky či tradice?

- Rozhovor: Šest otázek pro L. Benešovou

- Co vás zajímá: Lidl oteře novou prodejnu u nás v Řepích, Přijďte na workshop k novému webu, Nepříjemný zápach z chrášťanské výrobny krmiv

- Co vás zajímá: Řepský hřbitov podle studentů architektury, Parkoviště v Mrkvičkově ulici, Obyvatelé Řep chtějí komunitní zahradu, Vzkaz řepskému pneu-fantomovi!

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v dubnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad.

- Informujeme: Beseda na téma Půda a kompostování, Deratizace v Řepích, Kam s bioodpadem, Městská policie Praha informuje

- Infromujeme: Slovo k Velikonocům, Velikonoční bohoslužby

- Rozhovor: Otázky pro P. Řehoře J. Žáčka

- Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Senior fitnes, Program vycházek Prahou pro seniory, Seniore, buď fit!, Poděkování

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, 2. ročník volejbalového plesu, Hon za velikonočními vajíčky

- Celostrana KC Průhon: program duben 2019,

- Co vás zajímá: Školní jídelna v Laudově ulici má novou podobu, Den Země v řepských školách, Nábor dívek SK Španielka

- Pro děti a rodiče: Karneval v MŠ Laudova, Masopust u nás ve školce, Děti MŠ Bendova v knihovně KC Průhon.

- Pro děti a rodiče: Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, Mateřské školy se představují

Školy informují: Dny pro záchranu života, Jídelníček na přání, Nekuřátka, Hra Demokracie v nás, Spolupráce s Japonskou školou, Exkurze do Národního památníku hrdinů heydrichiády

-Ze sportu:Rozpis domácích fotbalových zápasů, Volejbalové zprávičky, Pozvánka softaballové turnaje, In-line bruslení

- Informujeme: Čtvrtý ročník turnaje v pétanque se vydařil, Dohazovač v pétanque

Informujeme: Projekt Šetříme občanům, Setkání řepských rodáků, Akce v dubnu v MC Řepík

- Celostrana KC Průhon

Celostrana KD Bílá Hora

- Inzerce: 29 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – úvodní slovo, Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, R. Sálusová: rozhovor,

 

 

 

 

Dne: 4. 4. 2019                                                                            Zapsala: Radka Sálusová