6. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
6
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Program

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 7. 6. 2023 v 15:00 hodin  do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha – Řepy

Návrh programu:

6.1 Schválení programu
6.2 Informace o činnosti vedení MČ  za uplynulé období
6.3 Informace o činnosti výborů ZMČ za uplynulé období
6.4 Kontrola zápisu
6.5 Změny rozpočtu k 31.3.2023 – Dodatek II.
6.6 Změny rozpočtu k 30.4.2023
6.7 Změny rozpočtu k 31.5.2023
6.8 Změny rozpočtu k 31.5.2023 - Dodatek
6.9 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2022 (závěrečný účet)
6.10 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024
6.11 Žádost CSZS o zvážení podpory volnočasových aktivit pro řepské seniory v roce 2023
6.12 Žádost o poskytnutí peněžních prostředků formou účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského na akci Vinobraní v klášteře – 10. ročník
6.13 Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 17 – Metodika kontribuce
6.14 Žádost odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 1293/867, 1926,1327/11 a 1365/49 v k.ú. Řepy, ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
6.15 Žádost o souhlas s odejmutím pozemků parc. č. 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1319/1, 1319/4, 1745/2 a 1426/2 v k.ú. Řepy včetně staveb na nich umístěných, navazující na stavbu „Přemostění Zličín – Řepy“ (lávka pro pěší) ze svěřené správy MČ Praha 17 a předání hl. m. Praze
6.16 Úpravu textu v „Zásadách postupu při pronájmu prostor sloužících k podnikání svěřených městské části Praha 17“
6.17 Úprava textu v „Pravidlech pronájmů bytů svěřených do správy Městské části Praha 17 za stanovené nájemné“
6.18 Úprava textu v „Pravidlech pronájmu startovacích bytů za stanovené nájemné v Městské části Praha 17“
6.19 Úprava v „Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17“
6.20 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25 hod)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Zdrželo se:

Martin Jaroš, DiS. Martin Marek    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Zdrželo se:

Mgr. Monika Čermáková Peter Mrázek Ing. arch. Michal Štěpař  

 

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  

 

Číslo hlasování: 4Číslo bodu: 4
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 31.3.2023 ­ Dodatek II.

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 30.4.2023

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 31.5.2023

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 8
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2022 (závěrečný účet)

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


   Zdrželo se:

PhDr. Jitka Synková      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 9
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024 - Hlasování o protinávrhu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS.
MUDr. Antoine Katra Bc. Jiří Krejzar Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


   Proti:

Mgr. Štefan Klučka      


   Zdrželo se:

Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Alena Kopejtková Ing. Lenka Malinkovičová
Peter Mrázek Mgr. Miroslav Šoukal    


   Nehlasoval:

Mgr. Martin Benkovič      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 9
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek
Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


   Zdrželo se:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. Bc. Jiří Krejzar Mgr. Lukáš Pokorný
PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 10
Žádost CSZS o zvážení podpory volnočasových aktivit pro řepské seniory v roce 2023

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 11
Žádost o poskytnutí peněžních prostředků formou účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského na akci Vinobraní v klášteře ­ 10. ročník

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    

 

Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 12
Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 17 ­ Metodika kontribuce

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Zdrželo se:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra Bc. Jiří Krejzar
Ing. Lenka Malinkovičová Mgr. Lukáš Pokorný PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    

 

Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 13
Žádost odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 1293/867, 1926,1327/11 a 1365/49 v k.ú. Řepy, ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 14
Žádost o souhlas s odejmutím pozemků parc. č. 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1319/1, 1319/4, 1745/2 a 1426/2 v k.ú. Řepy včetně staveb na nich umístěných, navazující na stavbu „Přemostění Zličín ­ Řepy“ (lávka pro pěší) ze svěřené správy MČ Praha 17 a předání hl. m. Praze

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    

 

Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 15
Úpravu textu v „Zásadách postupu při pronájmu prostor sloužících k podnikání svěřených městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 15
Úpravu textu v „Zásadách postupu při pronájmu prostor sloužících k podnikání svěřených městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 16
Úprava textu v „Pravidlech pronájmů bytů svěřených do správy Městské části Praha 17 za stanovené nájemné“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 17
Úprava textu v „Pravidlech pronájmu startovacích bytů za stanovené nájemné v Městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    

 

Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 18
Úprava v „Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    

 

Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 19
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - hlasování o protinávrhu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Peter Mrázek Mgr. Miroslav Šoukal


   Proti:

Mgr. Monika Čermáková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. Bc. Jiří Krejzar
Ing. Lenka Malinkovičová Mgr. Lukáš Pokorný PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


   Zdrželo se:

Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup    


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 19
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 9
Zdrželo se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Proti:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš, DiS. Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Mgr. Lukáš Pokorný PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Zdrželo se:

MUDr. Antoine Katra