4. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Program

4.  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na pondělí 27. 3. 2023 v 15:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

4.1 Schválení programu
4.2 Informace o činnosti vedení MČ za uplynulé období
4.3 Informace o činnosti výborů ZMČ za uplynulé období
4.4 Kontrola zápisu
4.5 Doplnění člena Finančního výboru
4.6 Změny rozpočtu k 28.2.2023
4.7 Změny rozpočtu k 31.3.2023
4.8 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích – rozhodnutí
4.9 Podpora programu Aktivní město
4.10 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024
4.11 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/31 v k.ú. Řepy
4.12 Projednání a schválení nového aktualizovaného seznamu pozemků zeleně z r. 2015 (včetně případných staveb – např. dětská hřiště), z důvodu podání nové žádosti hl. m. Praze o svěření do správy městské části Praha 17
4.13 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl.m. Prahy


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25 hod)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Zdržel se:

Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup    


   Nehlasoval:

Ing. Marek Francl      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

Martin Marek Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu - doplnění bodu Změny rozpočtu k 31.3.2023 - DODATEK

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 3
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Bc. Martin Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


   Proti:

Ing. Lenka Malinkovičová PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař  


   Zdržel se:

Bc. Jiří Krejzar      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 7
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Proti:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Ing. Lenka Malinkovičová Mgr. Lukáš Pokorný
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


   Zdržel se:

Bc. Jiří Krejzar PhDr. Jitka Synková    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


   Zdržel se:

Mgr. Kateřina Hradičková      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Informace o činnosti výborů ZMČ za uplynulé období

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - rozhodnutí - hlasování o možnosti dalšího vystoupení v diskuzi

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


   Zdržel se:

Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - rozhodnutí - hlasování o protinávrhu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 13
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Mgr. Lukáš Pokorný PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Proti:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - rozhodnutí

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 8
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Proti:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Mgr. Lukáš Pokorný PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Zdržel se:

Bc. Martin Štěpař      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra
Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Doplnění člena Finančního výboru

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Alena Kopejtková
Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


   Zdržel se:

Mgr. Štefan Klučka Bc. Jiří Krejzar Peter Mrázek  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 28.2.2023

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8
Změny rozpočtu k 31.3.2023

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9
Podpora programu Aktivní město

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 10
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024 - hlasování o protinávrhu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 12
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová
Mgr. Lukáš Pokorný PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Proti:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Štefan Klučka Martin Marek Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Zdržel se:

Mgr. Alena Kopejtková      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 10
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit pro roky 2023 a 2024 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Proti:

Mgr. Kateřina Hradičková Ing. Lenka Malinkovičová Mgr. Lukáš Pokorný  


   Zdržel se:

Martin Jaroš Bc. Jiří Krejzar PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 11
Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/31 v k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 12
Projednání a schválení nového aktualizovaného seznamu pozemků zeleně z r. 2015 (včetně případných staveb ­ např. dětská hřiště), z důvodu podání nové žádosti hl. m. Praze o svěření do správy městské části Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Bc. Jiří Krejzar Ing. arch. Michal Štěpař    


   Nehlasoval:

Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 13
Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl.m. Prahy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 14
Změny rozpočtu k 31.3.2023 - DODATEK - hlasování o rozdělení jednotlivých bodů

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Nehlasoval:

Mgr. Martin Benkovič Peter Mrázek    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 14
Změny rozpočtu k 31.3.2023 - DODATEK - rozpočtové opatření č. 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    

Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 14
Změny rozpočtu k 31.3.2023 - DODATEK - rozpočtová opatření č. 18 - 19

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdržel se: 7
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Proti:

Ing. Lenka Malinkovičová Ing. arch. Michal Štěpař    


   Zdržel se:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Bc. Jiří Krejzar Mgr. Lukáš Pokorný
PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 15
Žádost společnosti Zdravá sedmnáctka o příplatek mimo základní kapitál

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Proti:

Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


   Zdržel se:

Mgr. Kateřina Hradičková Martin Jaroš Ing. Lenka Malinkovičová PhDr. Jitka Synková
Bc. Martin Štěpař      


   Nehlasoval:

Ing. arch. Michal Štěpař