30. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
30
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 2. 2. 2022 v 15 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

30.1 Schválení programu
30.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
30.3 Kontrola zápisu
30.4 Změny rozpočtu k 31.12.2021
30.5 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2022
30.6 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2027
30.7 Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky – hl. m. Praha
30.8 Pravidla nájmu pozemků svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
30.9 Změna ceny v příloze „Zásad postupu při pronájmu prostor sloužících k podnikání svěřených městské části k podnikání
30.10 Podání žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc adresovanou MHMP


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

V odůvodněných případech je umožněna distanční účast členů zastupitelstva.