3. zasedání Komise pro sport a volný čas

Orgán
Komise pro sport a volný čas
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Bořek Černovský, Tomáš Linhart, Jaroslav Bíro, Ing. David Števík, Ing. Marek Francl, Josef Dirbák, Mgr. Václav Soukup, Ing. Jan Stupka, Jiří Masopust
Omluveni: Martin Jaroš, PhDr. Jitka Synková
Hosté: Mgr. Alena Kopejtková, Ing. Lenka Malinkovičová, Emil Horný, Jaromír Geršl

Usnášeníschopnost: ano

Program jednání:

 1. Úvod, kontrola zápisu
 2. Informace o aktuálním stavu provozování Sportovního centra Řepy, jeho využití pro sportovní a volnočasové aktivity občanů Řep a efektivita provozu.
 3. Stanovisko k záměru vykoupení pozemku parc. č. 45/10, 45/14 a 45/15 v k. ú. Řepy Městskou částí Praha 17.
 4. Program diskuzí se zástupci sportovních organizací na téma podpora a rozvoj sportovních aktivit občanů Řep Městskou částí Praha 17:
  • TJ Sokol Řepy, z.s.
  • Tiger Gym z.s.
  • BA Sparta Praha z.s.
 5. Různé

Ad1.)
Předseda Komise přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

Následně požádal přítomné, zda je možno předřadit bod 4. programu: Diskuze se zástupci sportovních organizací na téma podpora a rozvoj sportovních aktivit občanů Řep Městskou částí Praha 17, neboť pozvaní hosté k tomuto bodu jsou již v předsálí. Po souhlasu přítomných členů komise pozval hosty k jednání.

Ad4.)
Pan předseda vyzval zástupce sportovních spolků, aby Komisi seznámili s jejich činností, jaké mají podmínky pro svou práci a s čím by jim mohla být případně nápomocná MČ Praha 17:

Ing. Malinkovičová (zástupce TJ Sokol Řepy, z.s.) komisi seznámila se sportovní činností. TJ Sokol, který provozuje travnaté fotbalové hřiště, které využívá oddíl fotbalu na tréninky i na mistrovské zápasy, také provozují volejbalové antukové kurty, které využívá oddíl volejbalu od dubna do konce září a uskutečňují se zde tréninky a mistrovské zápasy. Dále vedou oddíly sportu pro všechny tj. cvičení pořádané v tělocvičnách, které začíná v září a končí v červnu a ke kterému si pronajímají tělocvičny na ZŠ Řepy a tělocvičnu na Žižkově pro oddíl sportovní gymnastiky. Dále organizují cvičení žen a rekreační volejbal v SC Řepy. Roční obrat TJ Sokola Řepy činí 3 miliony Kč. Největším sponzorem je MČ a dále čerpají prostředky od MHMP a Národní sportovní agentury. Velkou část finančních prostředků tvoří členské příspěvky členů TJ. Z důvodu snížení příspěvků z grantů budou muset zvednout částku příspěvků na příští rok. Ve vlastnictví mají objekt Tesco – jediný majetek, kde mají šatny, kancelář, klubovna a sociální zařízení. V roce 2022 bude provedena rekonstrukce střechy, která bude financována cca ze 2/3 z grantového programu společnost VAFO Praha s.r.o., a zbytek dofinancují z příspěvků členů. Příspěvky se liší po oddílech. Každý oddíl si sestavuje svůj rozpočet. Využili grantový program od MČ, podali 18 žádostí a následně uzavřeli 18 smluv. Vyúčtování programu (za půl roku 2021 a rok 2022) bude provedeno v roce 2023 a musí být vyúčtováno po jednotlivých oddílech, což je i velká zátěž pro samotné vedení účetnictví. V současnosti má TJ Sokol 512 členů, zaznamenali úbytek členů v době covidu, hlavně v oddílech s malými dětmi. Obrovským problém je získat nové trenéry. Kteří se ve svém volnu a jako vedlejší činnost ke své práci věnují dětem a mládeži. Všichni trenéři pracuji na DPP. Snaží se dělat náborovou kampaň, v červnu se zúčastnili Sportovního dne. Od září se snaží nabírat nové členy. Pokud není COVID pořádají akce „Řepy v pohybu“ a Řepy se hýbají“.

Připomínka k žádostem o novou dotaci z MČ – místo, aby se vše zjednodušilo, tak se podání žádosti i následné vyúčtování naopak značně zkomplikovalo. Jen podepsání 18 ks analogových smluv á 2 výtisky je v dnešní době, kdy je kladen důraz na digitalizaci státní správy, krokem zpět. Kdyby to bylo sepsáno v jedné smlouvě, bylo by to snazší. Ve vyhlášení grantů MČ nejsou uvedena rozhodovací kritéria pro rozhodování o přidělení dotací a její výše.

Pan Emil Horný (Tiger Gym, z.s.) má 326 členů, kde převažují děti. Provozují sportovní klub se zaměřením na bojové umění a sporty. Vyučují kickbox, sebeobranu Jiu-Jitsu, Thaibox, BJJ, Grappling a MMA. Cvičení je určeno pro děti od 4 let i dospělé a to kondiční nebo závodní formou, 5x týdně od 15:15 hod. Je to malý rodinný klub, v OVUSU si pronajímají s manželkou prostory, kde jsou komerční nájmy, nájem 50- 60 tisíc. V době covidu je drželi děti nad vodou, od září se vrací členové zase zpátky. Odpadla velká část pokročilých TOP děti, začátečníků nabírají hodně a o trenéry nepřišli. A jako novinku mají dětskou kavárnu, která se teprve rozjíždí. Jejich žádosti o financování z grantového programu MČ mají malou úspěšnost. Systém přidělování grantů MČ není transparentní, nejsou uvedena kritéria a nelze tak ověřit rovnost příležitostí. Za vzor jmenovány granty z Národní sportovní agentury, kde jsou jasně stanoveny kritéria pro získání grantu a stanovení jeho výše.

Pan Jaromír Geršl (BA Sparta Praha z.s.) působí jako nástupci basketbalového klubu na Letné, mohou používat pouze logo. Je to mládežnický klub pro chlapce a dívky, děti od nejmladších do 15 let, další věková kategorie 16 – 19 let, sportují 3x týdně a hrají pravidelné středočeské soutěže. Ti nejmladší mají 4x týdně přípravku 2x SC Řepy a 2x hala Kuncova ve Stodůlkách, 1 kurt. Dále ZŠ Wericha a Socháňova. Začínají před 4 hod, nelze se tam vejít. Nic nevlastní, všude jsou v komerčním nájmu, 2 miliony roční nájem. Snaží se nabídnout i další sportování v SC Řepy a ve Stodůlkách jako družinu. Od MČ Praha 17 získali na program 1A a 1B 2x 50 tisíc. Hodně velkou část platí rodiče. Uvítali by do budoucna se zaměřit na děti, které si sportování nemohou dovolit. A trápí je velký úbytek trenérů.

Ad2.)
Pan Dirbák seznámil Komisi s hospodařením a dotacemi pro SC Řepy.

Všechny faktury zaplaceny (energie, mzdy). Ztráta za měsíc září 600 tisíc (náklady na mzdy a energie) – bude se muset zdražovat v hale i v bazénu. SC Řepy stále nejede v plném provozu, pokud se nezprovozní gastro, zatím se provozuje pouze bistro. Na některé akce chodí stále málo lidí, akce se přesouvají, a nebo ruší, například basketbalový turnaj zrušila hygiena. SC Řepy se snaží inzerovat na sociálních sítích dobu otevření bazénu, přehled sportovních akcí. Pokud se konají nějaké větší akce, personál SC bohužel nestačí, musí být úklidová firma.

SC Řepy zakládá vlastní akademie pro děti. Jako první plavecký oddíl Chobotnice ve spolupráci s Maternity Care, další pokračují s akademií Futsalu ve spolupráci s AC Sparta Praha Futsal a Ping pongovou akademii společně s trenéry z El niňo Praha.

Ad3.)
Majitelky upřednostňují prodat pozemky jako celek.

Komise souhlasí s jednáním, preferuje vykoupit pozemek 45/10 pro využití. Například rozvoj v oblasti sportu, ale pro další pozemky nemá MČ Praha 17 využití.

Ad5.)
Pan předseda navrhl příští zasedání Komise pro sport a volný čas uskutečnit ve Sportovním centru Řepy a na jednání tentokrát přizvat jako hosta zástupce největších volnočasových organizací, např, zástupce Mateřského centra Řepík, z. s..

Datum i čas budou upřesněny.

Zapsala: Martina Šnoblová
V Praze 10. 11. 2021

Schválil: Mgr. Bořek Černovský
předseda Komise pro sport a volný čas

Zápis ověřil: Josef Dirbák