27. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
27
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 15. 9. 2021 ve 14 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

27.1 Schválení programu
27.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
27.3 Kontrola zápisu
27.4 Změny rozpočtu k 31.8.2021
27.5 Změny rozpočtu k 30.9.2021
27.6 Změny rozpočtu k 30. 9. 2021 - DODATEK
27.7 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2021
27.8 Žádost společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál
27.9 Změna účelu části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2020 základním školám MČ Praha 17
27.10 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2021 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
27.11 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022
27.12 Odejmutí vodovodního řadu a oddílné srážkové kanalizace v ulici Na Chobotě Praha 6 – Řepy, ze svěřené správy městské části Praha 17
27.13 Volba tajemnice Kontrolního výboru


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:25)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)