27. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
27
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 15. 9. 2021 ve 14 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

27.1 Schválení programu
27.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
27.3 Kontrola zápisu
27.4 Změny rozpočtu k 31.8.2021
27.5 Změny rozpočtu k 30.9.2021
27.6 Změny rozpočtu k 30. 9. 2021 - DODATEK
27.7 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2021
27.8 Žádost společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál
27.9 Změna účelu části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2020 základním školám MČ Praha 17
27.10 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2021 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
27.11 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022
27.12 Odejmutí vodovodního řadu a oddílné srážkové kanalizace v ulici Na Chobotě Praha 6 – Řepy, ze svěřené správy městské části Praha 17
27.13 Volba tajemnice Kontrolního výboru


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:25)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař    


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Martin Marek    

 

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař    


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský Martin Marek    

 

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař

 

Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař

 

Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup      


   Zdržel se:

Bc. Václav Dbalý PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 31.8.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

PhDr. Jitka Synková      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 30.9.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 7
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Nehlasoval:

PhDr. Jitka Synková      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Žádost společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Ing. David Števík


   Zdržel se:

Josef Dirbák Ing. arch. Michal Štěpař    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Změna účelu části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých v roce 2020 základním školám MČ Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2021 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    

 

Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022 - hlasování o protinávrhu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 12
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Ing. arch. Michal Štěpař    


   Proti:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. David Števík


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský PhDr. Jindřich Kadlec PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 10
Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 11
Odejmutí vodovodního řadu a oddílné srážkové kanalizace v ulici Na Chobotě Praha 6 ­ Řepy, ze svěřené správy městské části Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 12
Volba tajemnice Kontrolního výboru

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík