26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy,konané dne 26.3.2001

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
26
Datum jednání
Volební období
1998-2002
Zápis

26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy

konané dne 26.3.2001

Zastupitelstvo

souhlasí:

-s kontrolou zápisu bez připomínek

projednalo:

-záležitosti majetkové

proběhla:

-valná hromada OPTIMIS s.r.o.

schvaluje:

-rozbor hospodaření MČ Praha Řepy za rok 2000 včetně přehledu hospodaření

příspěvkových organizací KS Průhon a CSZS

-finanční vypořádání MČ za rok 2000