26. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
26
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 4. 8. 2021 v 15 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

26.1 Kontrola zápisu / schválení programu
26.2 Změny rozpočtu k 30.6.2021 - Dodatek
26.3 Změny rozpočtu k 31.7.2021
26.4 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2021 a 2022
26.5 Prodej či dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1362 o výměře 419 m2 v k.ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Karlovarská)
26.6 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/26 v k.ú. Řepy
26.7 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/42 v k.ú. Řepy
26.8 Rozhodnutí o postupu ve věci Augmentum s.r.o.
26.9 Finanční situace společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o - k informaci


k informaci – Žádost o odkoupení bytové jednotky Španielova 1289/10

  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:15)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal  


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Ing. Jaroslava Šimonová    


   Zdržel se:

MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Miroslav Šoukal    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Změny rozpočtu k 30.6.2021 - Dodatek

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 31.7.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2021 a 2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Prodej či dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1362 o výměře 419 m2 v k.ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Karlovarská)

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/26 v k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Miroslav Šoukal    


   Proti:

Ing. Jaroslava Šimonová      


   Nehlasoval:

Pavel Maxa      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/42 v k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Miroslav Šoukal  


   Proti:

Ing. Jaroslava Šimonová      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Rozhodnutí o postupu ve věci Augmentum s.r.o.

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová  


   Zdržel se:

Mgr. Miroslav Šoukal