25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy,konané 26.2. 2001

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
25
Datum jednání
Volební období
1998-2002
Zápis

25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy

konané 26.2. 2001

Před zahájením zasedání se představili zástupci AGORA CENTRAL EUROPE-neziskové česko-holandské společnosti pro demokracii a kulturu. Zastupitelé byli seznámeni s činností společnosti a s jednotlivými projekty, které již v ČR proběhly. Poté byly zodpovězeny otázky z řad členů ZMČ.

Zastupitelstvo

souhlasí:-s kontrolou zápisu

-s udělením čestné plakety genmjr. Františku Peřinovi

-s návrhem na pořizování zvukového záznamu ze zasedání ZMČ

projednalo:

-záležitosti majetkové

potvrzuje:

-svůj zájem o zahájení projektu spolupráce s AGORA CENTRAL EUROPE

na vytvoření projektu akčních plánů se zaměřením na kvalitu života v MČ Praha-Řepy