25. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
25
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni :
za MČ Praha 17: starostka Mgr. Kopejtková, místostarosta p. Marek, místostarosta p. Bíro, tajemník úřadu Bc. Loučka, ved. OŽPD Mgr. Zlatý
za Poradní sbor: Ing. Pilný, pí Vodárková, Mgr. Tupá
za Městskou policii: p. Bernát, p. Bartošák

Omluveni:
p. Mrskoč, Ing. Anderle, p. Hradil, Mgr. Beňová

Mgr. Kopejtková přivítala přítomné a dala prostor přítomným členům Poradního sboru pro dotazy:

Dotazy Ing. Pilného
1. znovu otevřeno téma parkování soukromého vozidla v ulici Čistovická naproti Bělohorským zahradám – superb již neparkuje
- kamion před Scuderií – na základě dopisu MČ a osobního kontaktu zástupců firmy p. Bartošákem kamion přestal parkovat

2. Ing. Pilný upozornil na dodávku (červený mercedes), stojící na parkovacím místě, které je nakresleno pouze 1m od balisetů = parkování je dle p. Pilného povoleno vyhláškou 5 m od tečny křižovatky, chce zjistit, kdo toto schválil – není bezpečný výjezd z Bělohorských zahrad
- pan Bartošák citoval ze Silničního zákona – jedná se o kolmici na zakřivení vozovky, doporučil vznést dotaz na Dopravní inspektorát ČR, proč tak vyznačili
- p. Bernát vyslovil názor, že pravděpodobně usoudili, že to není křižovatka a každý řidič je povinen jezdit s co největší obezřetností
- pan Bíro podotknul, že jako dlouholetý obyvatel této oblasti nemá s průjezdem problém, výhled je dostatečný a zaparkované auto nebrání bezpečnému projíždění, auta se nemusí navzájem nijak nebezpečně vyhýbat pokud by se vodorovné značení posunulo, ubralo by se tím zbytečně jedno parkovací místo

3. další dotaz byl na rekonstrukci plynových rozvodů v ul. Čistovická
p. Marek
rekonstrukce se zatím neuskuteční, souvisí s tím i rekonstrukce vodovodní sítě, MČ oslovila jednotlivé subjekty k sjednocení termínu práce, odsunuje se cca na rok 2024

4. kdy bude provedena oprava ul. Žalanského
p. Marek
- rekonstrukce by měla začít 19.4.2022, ulice bude částečně uzavřena

Dotazy p. Vodárkové
1. klub CODE BAR – dotaz, zda lze nějakým způsobem řešit problémy s hlučností, přítomností pochybných existencí, noční bitky a provoz do brzkých ranních hodin
p. Marek
- řeší se neustále, řešení je těžké, jedná se o soukromý podnik, majitelé cizí státní příslušníci, živnostenský úřad udělil pokutu, je to maximum, co lze dělat
p. Bernát
- při jakémkoliv incidentu okamžitě volat policii, budou probíhat častější kontroly

2. dotaz na plány s loukou před radnicí, zda se neplánuje zřízení parku
p. Marek
- louka je vlastnictvím více subjektů, radnice žádné změny neplánuje, část louky ve vlastnictví MČ je využívána ke sportovním a kulturním akcím

Závěr
Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání Poradního sboru

Začátek jednání: v 17,00 hodin
Konec jednání: v 18,05 hodin
Zapsala: Z. Petrovická