24. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
24
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:
za MČ Praha 17: starostka Mgr. Kopejtková, místostarosta p. Marek, místostarosta p. Bíro, tajemník úřadu Bc. Loučka, ved. OŽPD Mgr. Zlatý, Mgr. Kočová DiS.
za Poradní sbor: Ing. Pilný, pí Vodárková, p. Mrskoč, Ing. Andrle, p. Hradil
za Městskou policii: p. Bartošák

Omluveni: Mgr. Tupá, Mgr. Beňová, Ing. Blahovec

Mgr. Kopejtková
-
přivítala členy Poradního sboru a oznámila rezignaci člena poradního sboru p. Blahovce

Bc. Loučka
- představil zástupce za MČ P17 a zrekapituloval některé otázky z minulého jednání:

Dotazy p. Andrleho

 1. Existence Komunitní zahrady na konečné tramvaje a její dobré fungování
 2. Opakované ukládání komunálního odpadu do sběrných nádob na ul. Žufanova jinými než obyvateli, pro které jsou určeny a kteří platí svoz kom. odpadu. Přijede auto, uloží odpad a jede pryč.

p. Bartošák
- MP již tyto případy řešila, na oznámení i s konkrétním člověkem dle sdělené SPZ, avšak vždy je to tvrzení proti tvrzení, řešeno napomenutím

 1. Služby České pošty – špatné doručování dopisů, balíků

p. starostka
- seznámila s otevřením nové pobočky a výsledkem jednání se zástupci pobočky, bylo konstatováno, že současné prostředí pobočky je pro zákazníky přívětivé, zkrátila se čekací doba, problémy s doručováním zásilek bude i nadále s ČP řešeno

Dotazy Ing. Pilného

 1. poděkoval za zaslání zápisu z posledního jednání Poradního sboru
 2. konstatoval, že nepořádek za Lidlem Slánská 1699 se podstatně zlepšil
 3. znovu otevřeno téma parkování soukromého vozidla v ulici Čistovická naproti Bělohorským zahradám + kamion v ulici před Scuderií

p. Bartošák
řešeno již 5 oznámení, vždy jde pěší hlídka i autohlídka. Je nutné rovnou volat policii – přestupek nafotí, odešle na odbor dopravy magistrátu, ten vyrozumí vlastníka, dostane pokutu, p. Pilný předal fotografie + SPZ

- nákladní auto před Scuderií – p. Bartošák osobně kontaktoval zástupce firmy, přislíbil nápravu, osloví znovu

 1. oprava asfaltu Čistovická – p. Pilný konstatoval, že oprava proběhla, asfalt i balisety jsou v pořádku

Dotazy p. Mrskoče

 1. 5.10. čištění parkoviště Bazovského, 7.10. horší situace než před čištěním – vyhozené peníze, lze přesunout termín až na listopad?

p. Marek: termín posunout nelze, plán úklidu tvoří TSK

 1.  na schodech do budovy bývalého Telekomu se pohybují a přespávají bezdomovci

p. Marek: pozemek je soukromé vlastnictví, hlídka policie provede častější kontrolu

v rámci diskuze pan Marek informoval o realizaci přeložky kanalizace na ul. Slánská, cca 4 měsíce bude uzavřený vždy 1 pruh

Dotazy p. Hradila

 1. pochválil vedení MČ za rekonstrukci OC
 2. kdy bude provedena oprava ul. Žalanského – průjezd velkých kamionů

p. Marek:
- termín zatím není znám, kamiony by neměly ulicí projíždět – zákazová značka, pouze zásobování, budou prováděny namátkové kontroly

Dotaz p. Andrleho

 1. dětské hřiště Žufanova – chtělo by uklízet

p. Zlatý: na úklid máme v současné době 3 vězně, rok z důvodu covidu nebyl nikdo

Dotazy p. Vodárkové

 1. dětské hřiště Laudova 1008 – betonové – bude se revitalizovat? Lidé by rádi využívali, s tím souvisí i listí a pokácení cca 2 stromů

p. Zlatý: začátkem roku byla projektantka, bude se řešit – musí se geodeticky zaměřit a vymyslet řešení, aby bylo hřiště funkční

 1. veřejné osvětlení dětských hřišť

v diskuzi bylo konstatováno, že po setmění by se děti neměly zdržovat venku

 1. budou se revitalizovat chodníky v Řepích?

p. Marek: MČ nevlastní chodníky, nedostává na ně peníze, občas realizuje TSK, ale radnice info nedostává

 1. nedostatek parkovacích míst v okolí ul. Laudova

p. Marek: TSK při čištění udělají vodorovné značení, postupně se kapacita navýší

 1. anketa Modré zóny – jak je to pro MČ závazné

p. Marek: anketa je prvním krokem ve dvouletém procesu, názor obyvatel je důležitý, zatím není přílišný zájem, MČ požádala zastupitele o veřejné názory, výsledek ankety se zveřejní

 1. klub CODE bar – problémy s hlučností – řeší se?

p. Marek: řeší se neustále, řešení je těžké, např. JK bar dostal 50 000,- Kč pokutu – stejný problém, zásahy cizinecká policie

Závěr
Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání Poradního sboru

Začátek jednání: v 17,00 hodin
Konec jednání: v 18,05 hodin
Zapsala: Z. Petrovická